7 Minuten

Bewerkt en klinisch beoordeeld door THE BALANCE Team
Feit gecontroleerd

De ontwikkelingsstoornis autisme komt voor in alle lagen van de Nederlandse bevolking. Deze aandoening komt bij ongeveer 3 op de 100 Nederlanders voor. Hoewel autisme voorkomt op alle leeftijden, wordt deze stoornis vaak in de kinderjaren opgemerkt. Autisme komt vaker bij jongens voor dan bij meisjes.

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis waarbij de hersenen informatie anders verwerken dan bij mensen zonder autisme. Deze stoornis kan grote gevolgen hebben voor sociale interacties, en hebben daarmee een effect op werk, studie, en naasten. Bovendien heeft 70% van de individuen met autisme ook last heeft van een andere psychische stoornis.

Autisme uit zich op verschillende manieren. Mensen die autistisch zijn kunnen niet goed verbanden leggen tussen verschillende gebeurtenissen. Ze reageren dan ook vaak anders dan andere mensen zouden doen. Daarnaast vinden ze het ook moeilijk om anderen te begrijpen en pikken zij sociale signalen niet goed op. Iemand met autisme heeft weinig oog voor lichaamstaal en gaat vaak alleen af op wat er daadwerkelijk gezegd wordt.

Wat mensen met autisme daarnaast vaak kenmerkt, is een hevige interesse in ongebruikelijke dingen. Een voorbeeld hiervan is het verzamelen van bepaalde items, zoals postzegels of automodellen.

De ernst van de kenmerken of symptomen en het effect dat deze hebben op sociale interacties in het dagelijks leven verschillen per individu. Autisme wordt over het algemeen beschreven als een spectrum. Op dit spectrum heb je autisme in verschillende gradaties die de ernst van de autistische stoornis beschrijven.

Er zijn verschillende vormen van autisme bekend. Deze hebben allen hun eigen kenmerkende symptomen die in meerdere mate voorkomen in vergelijking tot de andere vormen van autisme. De overkoepelende naam voor alle autisme ontwikkelingsstoornissen is een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Klassiek autisme

Iemand met klassiek autisme vindt het vooral lastig om sociale interacties uit te voeren. Non verbale communicatie zoals lichaamstaal wordt bij klassiek autisme niet opgemerkt. Dit zorgt ervoor dat de communicatie met de omgeving niet soepel verloopt.

Daarnaast komen er bij klassiek autisme een aantal kenmerkende symptomen voor, waaronder hyperactiviteit, verstandelijke beperkingen, en dwangmatig gedrag.

Asperger

Bij de vorm van autisme die Asperger wordt genoemd, heeft het individu ook moeite met communicatie en het oppikken van non verbale communicatie. Een individu met Asperger heeft echter meestal geen verstandelijke beperking en kunnen juist erg inteligent zijn.

Wat kenmerkend is bij iemand met Asperger, is dat deze individuen veel behoefte hebben aan liefde en relaties. Ze praten veel, zijn sociaal, en gaan interacties aan.

PDD-NOS

Ook bij PDD-NOS ondervindt het individu problemen in het communiceren met zijn of haar omgeving. PDD-NOS wordt vaak gezien als een lichtere vorm van autisme. Hoewel iemand met PDD-NOS interactie toont met zijn of haar omgeving, is het duidelijk dat hij of zij bepaalde verbanden niet legt.

De symptomen die een individu met autisme vertoont zijn afhankelijk van de vorm van autisme die bij het individu is vastgesteld. Er zijn echter wel een aantal symptomen die bijzonder typerend zijn voor autisme als geheel. Deze symptomen kunnen per individu in meer of mindere mate voorkomen.

  • Non verbale communicatie wordt niet opgemerkt.
  • Hecht veel waarde aan zijn of haar huidige manier van doen en laten, en houdt niet van veranderingen.
  • Hevige interesse in een specifiek onderwerp.
  • Symptomen van een bijkomende psychische stoornis, zoals bijvoorbeeld een angststoornis.

Een diagnose autisme volwassenen vaststellen kan lastig zijn. Deze stoornis kan lang onopgemerkt gaan als het om een lichtere vorm van autisme gaat. Wanneer iemand geen stressvolle veranderingen doormaakt in zijn of haar leven, en zich op zijn gemak voelt bij zijn of haar dagelijkse activiteiten, zullen symptomen minder merkbaar zijn.

Autisme onderzoek volwassenen

Wanneer er reden is tot het vermoeden van een autistische stoornis, zal de huisarts in samenwerking met een psycholoog hier verder autisme onderzoek naar doen. Dit wordt gedaan door verschillende symptomen te bespreken, jouw gemoedstoestand te observeren, en jouw ontwikkeling van kinds af aan te analyseren. Er kan ook beroep worden gedaan op diverse vragenlijsten en ervaringen van naasten van het individu.

Autisme diagnostiek vrouwen en mannen 

Wanneer de arts en psycholoog naar aanleiding van de informatie genoeg kenmerken opmerkt van een vorm van autisme, wordt de diagnose Autisme Spectrum Stoornis gesteld. Wanneer deze autisme diagnostiek is gesteld, kan behandeling worden gestart.

Een behandeling om van autisme af te komen bestaat niet. Autisme genezen is dus niet mogelijk. Wel zijn er verschillende therapieën en behandelingen autisme mogelijk om het gedrag dat bij een autistische stoornis komt kijken te controleren, waardoor het individu goed kan functioneren in het dagelijks leven.

Het doel is niet om van autisme af te komen, maar om de best mogelijke kwaliteit van leven te bieden ondanks enkele symptomen.

Wanneer een autisme diagnose is gesteld kan worden gekeken naar een behandeling autisme. Welke behandelingen autisme worden gekozen als de beste optie, is afhankelijk van de vorm van autisme waar het individu mee kampt, en de ernst ervan. De volgende soorten behandelingen worden regelmatig toegepast bij iemand met een autistische ontwikkelingsstoornis.

Psycho educatie autisme volwassenen

Psycho educatie omvat de informatie die het individu in verschillende vormen aangeboden krijgt, om hem of haar meer te leren over de autistische stoornis die bij hem of haar is vastgesteld. Daarnaast worden tools aangeboden om op een gezonde manier met de stoornis, en het gedrag dat erbij komt kijken, om te gaan.

Wanneer iemand deel neemt aan psycho educatie, stimuleert dit het begrip voor zijn of haar eigen doen en laten. Het individu begrijpt eindelijk waarom hij of zij op een bepaalde manier reageert, of zich op een bepaalde manier gedraagt. Dit kan veel rust bieden aangezien het individu minder frustratie voelt ten gevolge van kenmerkend gedrag bij autisme.

Psycho-educatie draagt ook bij aan de acceptatie van de stoornis als onderdeel van jouw leven. Je ziet in dat veel problemen die je in het verleden hebt ervaren zijn te verklaren door de autistische stoornis.

Cognitieve gedragstherapie

Bij cognitieve gedragstherapie wordt aandacht besteed aan de denkpatronen van een individu. Zo kunnen via het herschrijven van bepaalde denkpatronen emoties beter worden gereguleerd, angst worden verminderd, en algehele communicatie met de omgeving worden verbeterd.

Samen met de psycholoog achterhaalt het individu de gedachte patronen die voor een groot deel zijn of haar onwenselijke gedrag veroorzaken. Door objectief te kijken naar deze patronen, besluit je samen met de psycholoog of deze kloppen, en bevorderlijk zijn voor jou en jouw leefomgeving. Is dit niet het geval, dan wordt gewerkt aan het herschrijven van deze patronen.

EMDR

EMDR wordt vaak toegepast wanneer er een bepaalde trauma of gebeurtenis ten grondslag ligt aan emotionele uitbarstingen of angstgevoelens. Door deze gevoelens te controleren kunnen sociale interacties en activiteiten in het dagelijks leven vergemakkelijkt.

Bij EMDR denk je samen met de psycholoog terug aan de vervelende gebeurtenis. Wanneer je terugdenkt en praat over deze negatieve gebeurtenis, vraagt de psycholoog je een simpele activiteit uit te voeren. Zoals het volgen van een bewegend object. Dit zorgt ervoor dat het effect van de gedachten aan de gebeurtenis een minder hevig effect heeft op jouw gemoedstoestand en emoties. Door dit proces meerdere keren te herhalen, ontneem je de trauma of gebeurtenis zijn kracht.

Vaktherapie

Voor mensen die het lastig vinden hun gevoel en gedachten onder woorden te brengen, is er een optie om voor vaktherapie te kiezen. Vaktherapie richt zich op het uitvoeren van verschillende activiteiten waardoor je door het opdoen van ervaringen verschillende vaardigheden ontwikkelt. Zo kan dit helpen de communicatie te bevorderen, emoties te reguleren, alsook de vaardigheid om je aan te passen in verschillende situaties. Dit is iets wat voor mensen met autisme eerst erg uitdagend kan zijn.

Voorbeelden van vaktherapie zijn danstherapie, beeldende vorming, sport, en muziektherapie.

Medicatie wordt vrijwel nooit gegeven zonder psychotherapie.

Autisme kan niet worden tegengegaan met medicatie. Zo is er geen medicatie beschikbaar die de sociale communicatie van een individu met autisme verbetert. Wel kan er medicatie worden gegeven waardoor eventuele bijkomende symptomen kunnen worden verminderd zoals somberheid of hyperactiviteit. Deze worden meestal alleen ingezet wanneer psychotherapie of vaktherapie onvoldoende verbetering biedt.

Afhankelijk van de klachten die moeten worden tegengegaan, kunnen verschillende typen medicatie worden voorgeschreven. Voorbeelden hiervan zijn antidepressiva, methyllfenidaat en risperidon.

Wanneer iemand met autisme veel last heeft van symptomen en klachten die komen kijken bij deze ontwikkelingsstoornis, kan de juiste therapie een goede oplossing bieden. Omdat er verschillende soorten autisme voorkomen, en deze vormen weer voorkomen in verschillende gradaties, is het bij behandeling van autisme erg belangrijk dat naar het individu wordt gekeken, en dat behandeling geheel op het individu wordt afgestemd.

Balance is een hoogwaardige kliniek die bekend staat om hun vooraanstaande zorg van hoge kwaliteit. Ervaren psychologen en artsen analyseren het autisme en het autistische gedrag van het individu in detail, zodat een behandeling kan worden aangeboden waar het individu daadwerkelijk baat bij zal hebben. Bovendien vindt er begeleiding autisme volwassenen plaats door experts op dit gebied.

Balance biedt vooraanstaande klinieken aan in het buitenland. Zo kun je kiezen voor Spanje, Zwitserland, of het Verenigd Koninkrijk. Neem gerust contact op met een van onze centra om erachter te komen wat onze ervaren hulpverleners voor jou kunnen betekenen.

VRAAG NU HULP

Neem dan contact met ons op om een van onze specialisten te spreken. We willen uw problemen begrijpen om aan te bevelen hoe ons gepersonaliseerde residentiële behandelingsprogramma u zou kunnen helpen.

Een unieke methode

Een succesvol en bewezen concept met focus op onderliggende oorzaken.
ENKEL EEN KLANT PER KEER
PRIVACY & DISCRETIE
UITGEBREIDE CHECK-UP
OP MAAT GEMAAKT PROGRAMMA TER BEHANDELING VAN DE HOOFDOORZAKEN
BIOCHEMISCHE RESTORATIE
HOLISTISCHE AANPAK
NIEUWSTE TECHNOLOGIE-GEBASEERDE THERAPIEËN
24/7 INWONENDE HULPVERLENER
PRIVE LUXE FACILITEITEN
PERSOONLIJKE KOK & DIEET PLAN

DUURZAME AANPAK

0 Voordat

Toelatingsverzoek verzenden

0 Voordat

Definieer behandeldoelen

1 week

Uitgebreide beoordelingen en detox

1-4 week

Doorlopende fysieke en mentale therapie

4 week

Gezinstherapie

5-8 week

Nazorg

12+ week

Opfrisbezoek

Accreditaties & Media

 
Highlife
abcMallorca
AMF
British Psychological Society
Businesinsider
COMIB
COPAO
DeluxeMallorca
EMDR
EPA
FMH
Focus
ifaf
Institut de terapia neural
LuxuryLife
MEG
neuroCademy
Neurocare
OGVT
pro mesotherapie
ProSieben
PsychologyToday
PsychReg
Red GDPS
Sat1
SEMES
SFGU
SMGP
Somatic Experience
ssaamp
SSP
TAA
Taff
Techtimes
Views
WPA