ZWITSERSE MEDISCHE EXPERTISE: MALLORCA, ZÜRICH, LONDEN, OFFSHORE

12 Minuten

Bewerkt en medisch beoordeeld door THE BALANCE Team
Feit gecontroleerd

Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de diagnose, behandeling en preventie van geestelijke ziekten en gedragsstoornissen. Psychiaters zijn artsen die gespecialiseerd zijn in geestelijke gezondheid en opgeleid zijn om een breed scala aan geestelijke gezondheidsproblemen te diagnosticeren en te behandelen, waaronder depressie, angst, schizofrenie, bipolaire stoornis en persoonlijkheidsstoornissen.

De psychiatrie is voortdurend in ontwikkeling, waarbij voortdurend onderzoek leidt tot nieuwe en innovatieve behandelingen voor psychische aandoeningen. Hoewel er nog veel uitdagingen zijn op het gebied van de psychiatrie, zoals het verminderen van het stigma rond geestelijke gezondheid, het verbeteren van de toegang tot zorg en het garanderen dat behandelingen effectief en veilig zijn, blijft de psychiatrie een belangrijke rol spelen in het bevorderen van geestelijke gezondheid en het verbeteren van het leven van mensen met een geestelijke ziekte.

Privékliniek psychiatrie kan een behandeling bieden voor een breed scala aan psychische stoornissen. Enkele van de aandoeningen die behandeld kunnen worden bij privékliniek psychiatrie zijn:

 1. Persoonlijkheidsstoornissen: Persoonlijkheidsstoornissen omvatten aandoeningen zoals borderline persoonlijkheidsstoornis, narcistische persoonlijkheidsstoornis en obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis.
 2. Stoornissen in het gebruik van middelen: Deze aandoening houdt verband met misbruik of verslaving aan drugs of alcohol.
 3. Angststoornissen: Hieronder vallen aandoeningen zoals gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis, paniekstoornis en specifieke fobieën.
 4. Eetstoornissen: Eetstoornissen omvatten een aantal aandoeningen, zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuienstoornis.
 5. Stemmingsstoornissen: Hieronder vallen aandoeningen zoals depressie, bipolaire stoornis en seizoensgebonden affectieve stoornis.
 6. Traumagerelateerde stoornissen: Hieronder vallen aandoeningen zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS) en acute stressstoornis.
 7. Schizofrenie en andere psychotische stoornissen: Deze verwijzen naar aandoeningen die iemands perceptie, denken en gedrag beïnvloeden, zoals schizofrenie en schizoaffectieve stoornis.

Of de verzekering de behandeling in een particuliere kliniek voor geestelijke gezondheidszorg dekt, hangt af van de specifieke kenmerken van uw verzekeringsplan. Veel verzekeringen dekken geestelijke gezondheidszorg, maar het dekkingsniveau kan sterk variëren.

Sommige verzekeringen kunnen het aantal sessies of het soort diensten dat wordt gedekt beperken. Het is belangrijk dat u de dekking van uw verzekeringsplan voor geestelijke gezondheidszorg bekijkt en begrijpt welke diensten worden gedekt en voor welke kosten u mogelijk verantwoordelijk bent.

Als u een behandeling zoekt in een particuliere mentale ziekenhuis voor geestelijke gezondheidszorg, is het raadzaam dat u contact opneemt met uw verzekeringsmaatschappij om de dekking en eventuele kosten te bevestigen. Veel particuliere klinieken voor psychische problemen kunnen u ook helpen bij het controleren van uw verzekeringsdekking en het bepalen van uw out-of-pocket kosten.

De kwalificaties en ervaring van artsen in particuliere klinieken voor geestelijke gezondheidszorg kunnen variëren, afhankelijk van de kliniek en de aangeboden diensten. In het algemeen echter hebben de artsen van deze klinieken een uitgebreide opleiding en training op hun gebied gevolgd.

Artsen in particuliere klinieken voor geestelijke gezondheidszorg hebben meestal een master of doctoraal in de geestelijke gezondheidszorg, zoals psychologie, maatschappelijk werk of counseling. Ze kunnen ook aanvullende certificaten of vergunningen hebben, zoals een erkend psycholoog, erkend klinisch maatschappelijk werker of erkend professioneel counselor.

Naast hun opleiding en training hebben clinici in particuliere klinieken voor geestelijke gezondheidszorg vaak uitgebreide ervaring in het werken met mensen die worstelen met geestelijke gezondheidsproblemen. Ze kunnen gespecialiseerd zijn in het behandelen van specifieke aandoeningen of populaties, zoals mensen met een trauma, mensen met eetstoornissen of kinderen en jongeren.

Privékliniek psychiatrie kan een reeks behandelingen bieden voor verschillende geestelijke gezondheidsproblemen. De specifieke behandelingen die worden aangeboden hangen af van de behoeften van de persoon, de expertise van de psychiater en de beschikbare middelen. Hier volgen enkele voorbeelden van behandelingen die kunnen worden aangeboden in een privékliniek psychiatrie:

 1. Psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van gesprekstherapie die vaak wordt gebruikt als behandeling voor psychische aandoeningen in een privékliniek psychiatrie. Er wordt samengewerkt met een professional uit de geestelijke gezondheidszorg om psychische problemen te identificeren en aan te pakken, strategieën te ontwikkelen om ermee om te gaan en het algehele welzijn te verbeteren. 

Er zijn verschillende soorten psychotherapie die kunnen worden aangeboden in een privékliniek psychiatrie, waaronder Cognitieve gedragstherapie (CGT), Psychodynamische therapie, Interpersoonlijke therapie en Dialectische gedragstherapie (DBT).

 1. Counseling

Counseling houdt in dat je samen met een geestelijke verzorger problemen met betrekking tot persoonlijke groei, relaties en andere levensuitdagingen onderzoekt en aanpakt. Counseling kan mensen helpen hun gedachten, gevoelens en gedragingen beter te begrijpen en strategieën te ontwikkelen om met hun psychische problemen om te gaan. Het kan ook een veilige en ondersteunende omgeving bieden waarin mensen hun emoties kunnen uiten en moeilijke ervaringen kunnen verwerken.

In de privékliniek psychiatrie kunnen verschillende soorten begeleiding worden aangeboden, waaronder:

 • Individuele begeleiding: Dit zijn één-op-één sessies tussen een geestelijke gezondheidswerker en een individu om geestelijke gezondheidsproblemen te bespreken en copingstrategieën te ontwikkelen.
 • Gezinsbegeleiding: Dit omvat sessies tussen een geestelijke gezondheidswerker en een gezin om communicatieproblemen, conflicten en andere problemen aan te pakken.
 • Relatietherapie: Dit omvat sessies tussen een geestelijke gezondheidswerker en een koppel om relatieproblemen aan te pakken en de communicatie te verbeteren.
 1. Alternatieve therapieën

Alternatieve therapieën verwijzen naar behandelingen die worden gebruikt naast of in plaats van traditionele medische of psychiatrische behandelingen. Deze therapieën worden soms aangeboden in een privékliniek psychiatrie als onderdeel van een uitgebreid behandelplan voor geestelijke gezondheidsproblemen.

Enkele voorbeelden van alternatieve therapieën die kunnen worden aangeboden in een privékliniek psychiatrie zijn:

 • Meditatie: Hierbij worden technieken beoefend om de geest te concentreren en te kalmeren, zoals mindfulness meditatie of Transcendente Meditatie (TM).
 • Yoga: Dit is een geest-lichaam praktijk die fysieke houdingen, ademhalingstechnieken en meditatie omvat om het fysieke en mentale welzijn te verbeteren.
 • Acupunctuur: Dit is een traditionele techniek uit de Chinese geneeskunde waarbij fijne naalden in specifieke punten van het lichaam worden gestoken om de energiestroom te verbeteren en genezing te bevorderen.
 • Kunstzinnige therapie: Dit omvat het gebruik van creatieve activiteiten, zoals schilderen of tekenen, als een manier om emoties te uiten en moeilijke ervaringen te verwerken.
 • Paardentherapie: Dit omvat interactie met paarden als een manier om emotioneel en psychologisch welzijn te verbeteren.

Hoewel alternatieve therapieën voor sommige mensen gunstig kunnen zijn, is het belangrijk op te merken dat ze niet voor iedereen effectief zijn, en dat ze niet mogen worden gebruikt ter vervanging van traditionele medische of psychiatrische behandelingen.

 1. Veranderingen in levensstijl

Veranderingen in de levensstijl kunnen een belangrijk aspect zijn van de behandeling in de privékliniek psychiatrie voor geestelijke gezondheidsproblemen. Deze veranderingen kunnen inhouden dat iemand zijn dagelijkse gewoonten en routines aanpast om het lichamelijke en geestelijke welzijn te verbeteren.

Enkele voorbeelden van veranderingen in levensstijl die kunnen worden aanbevolen als onderdeel van de behandeling in een privékliniek psychiatrie zijn:

 • Voeding: Een gezond dieet kan de geestelijke gezondheid helpen verbeteren door het lichaam te voorzien van de nodige voedingsstoffen voor een optimale hersenfunctie. Professionals in de geestelijke gezondheidszorg in de privékliniek psychiatrie kunnen advies geven over dieetveranderingen en supplementen die nuttig kunnen zijn voor specifieke geestelijke gezondheidsproblemen.
 • Stressmanagement: Het aanleren van effectieve technieken om stress te beheersen kan helpen bij het verminderen van symptomen van angst en depressie. Professionals in de geestelijke gezondheidszorg in de privékliniek psychiatrie kunnen stressverminderingstechnieken aanbevelen, zoals diepe ademhaling, meditatie of mindfulness.
 • Lichaamsbeweging: Regelmatige lichaamsbeweging kan een effectieve manier zijn om symptomen van depressie en angst te verminderen, de slaapkwaliteit te verbeteren en het algehele welzijn te vergroten. Professionals in de geestelijke gezondheidszorg in de privékliniek psychiatrie kunnen een specifieke bewegingsroutine aanbevelen die is afgestemd op de behoeften en voorkeuren van een persoon.
 • Slaaphygiëne: Voldoende kwaliteitsslaap krijgen is essentieel voor de geestelijke gezondheid. Professionals in de geestelijke gezondheidszorg in de privékliniek psychiatrie kunnen begeleiding bieden bij het verbeteren van de slaapgewoonten, zoals het opstellen van een regelmatig slaapschema en het creëren van een ontspannende slaapomgeving.
 • Sociale steun: Sociale connecties zijn belangrijk voor de geestelijke gezondheid. Professionals in de geestelijke gezondheidszorg in de privékliniek psychiatrie kunnen begeleiding bieden bij het opbouwen en onderhouden van ondersteunende relaties met familie en vrienden.
 1. Medicatiebeheer

Medicatiebeheer is een behandeling voor psychische aandoeningen waarbij medicijnen worden voorgeschreven door een bevoegd arts, zoals een psychiater of nurse practitioner. Deze behandeling wordt aangeboden in een privékliniek psychiatrie en omvat voortdurende controle en aanpassing van de medicatie om ervoor te zorgen dat deze effectief is en goed wordt verdragen.

Het doel van medicatiebeheer is om de symptomen van psychische aandoeningen te helpen beheersen en de algemene levenskwaliteit van het individu te verbeteren. Enkele psychische aandoeningen die met medicatie kunnen worden behandeld zijn onder meer depressie, angst, bipolaire stoornis, schizofrenie en ADHD. 

Er zijn verschillende soorten instellingen voor geestelijke gezondheidszorg die verschillende niveaus van zorg en ondersteuning bieden aan mensen met psychische problemen. Welke instelling gekozen wordt, hangt af van de behoeften van de persoon, het niveau van de vereiste zorg en de beschikbare middelen in de gemeenschap. Verschillende soorten instellingen voor geestelijke gezondheidszorg zijn

 1. Partiële hospitalisatie programma’s: Deze programma’s bieden een intensieve behandeling overdag en laten mensen ‘s avonds naar huis gaan. Ze kunnen groepstherapie, medicatiebeheer en andere ondersteunende diensten aanbieden.
 2. Poliklinieken voor geestelijke gezondheidszorg: Deze faciliteiten bieden ambulante geestelijke gezondheidszorg, wat betekent dat mensen behandeld worden terwijl ze thuis blijven wonen. Ze kunnen therapie, medicatiebeheer, case management en andere ondersteunende diensten aanbieden.
 3. Woonzorgcentra: Deze faciliteiten bieden langdurige zorg voor mensen die gestructureerde en gecontroleerde woonvoorzieningen nodig hebben terwijl ze behandeld worden voor psychische problemen. Ze kunnen therapie, medicatiebeheer en andere ondersteunende diensten aanbieden.
 4. Psychiatrische ziekenhuizen: Deze faciliteiten bieden intensieve, 24 uur per dag zorg voor mensen met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen die een ziekenhuisopname vereisen. Ze bieden behandeling en stabilisatie voor acute psychiatrische symptomen en kunnen gespecialiseerde programma’s aanbieden voor specifieke geestelijke gezondheidsproblemen.
 5. Telepsychiatrische diensten: Met deze diensten kunnen mensen op afstand via videoconferenties geestelijke gezondheidszorg krijgen. Dit kan bijzonder nuttig zijn voor mensen in afgelegen of achtergestelde gebieden of mensen met mobiliteits- of vervoersproblemen.
 6. Gemeenschappelijke centra voor geestelijke gezondheidszorg: Deze voorzieningen bieden geestelijke gezondheidszorg aan mensen in de gemeenschap, vooral aan mensen met beperkte financiële middelen. Ze kunnen een reeks geestelijke gezondheidsdiensten aanbieden, waaronder therapie, medicatiebeheer, case management en andere ondersteunende diensten.

Als u op zoek bent naar een kliniek voor geestelijke gezondheidszorg, is het belangrijk om een kliniek te vinden die aan uw specifieke behoeften voldoet en kwaliteitszorg biedt. Hier zijn enkele kwaliteiten die u moet zoeken in een kliniek voor geestelijke gezondheidszorg:

 1. Evidence-based behandelingen: De kliniek moet evidence-based behandelingen bieden voor verschillende psychische aandoeningen, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), dialectische gedragstherapie (DBT) en op mindfulness gebaseerde therapieën.
 2. Ondersteunende en niet-oordelende omgeving: De kliniek moet een ondersteunende en niet-oordelende omgeving bieden waar mensen zich veilig voelen om hun ervaringen en zorgen te delen.
 3. Gekwalificeerd en ervaren personeel: Zoek naar een kliniek met bevoegde en ervaren professionals in de geestelijke gezondheidszorg, zoals psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en therapeuten die goed zijn opgeleid om evidence-based behandelingen te bieden voor verschillende geestelijke gezondheidsproblemen.
 4. Toegankelijke en flexibele zorg: De kliniek moet flexibele afspraaktijden bieden, inclusief avond- en weekenduren, en telezorgopties voor zorg op afstand. De kliniek moet ook verschillende verzekeringen accepteren en betaalbare betalingsmogelijkheden bieden.
 5. Uitgebreide evaluatie en behandeling: De kliniek moet uitgebreide evaluaties en behandelingen bieden voor psychische problemen, waaronder diagnostische beoordelingen, medicatiebeheer en psychotherapie.
 6. Samenwerking: De kliniek moet samenwerken met huisartsen en andere zorgverleners om geïntegreerde zorg te verlenen aan personen met gelijktijdige medische en psychische aandoeningen.
 7. Persoonlijke behandelplannen: De kliniek moet geïndividualiseerde behandelingsplannen bieden die zijn afgestemd op de unieke zorgen, doelen en voorkeuren van elke persoon op het gebied van geestelijke gezondheid.
 8. Positieve beoordelingen en reputatie: Zoek naar klinieken met positieve recensies en een goede reputatie in de gemeenschap.

Een goede kliniek voor geestelijke gezondheidszorg moet prioriteit geven aan kwaliteitszorg, toegankelijkheid en personalisatie om effectieve en uitgebreide geestelijke gezondheidszorg te bieden aan mensen die hulp zoeken voor hun psychische problemen.

Holistische benadering: We hanteren een holistische benadering van de behandeling, wat betekent dat we de hele persoon – geest, lichaam en ziel – in aanmerking nemen bij onze behandelplannen. Deze benadering houdt rekening met uw fysieke, emotionele en spirituele welzijn om een allesomvattende behandeling te garanderen.

Uitgebreide behandelingsopties: BALANCE luxe rehab biedt een reeks behandelingsopties die zijn ontworpen om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Deze kunnen bestaan uit psychotherapie, medicatiebeheer, yoga, meditatie en meer.

Eén cliënt per keer: Bij BALANCE rehab kunt u verwachten dat u het enige aandachtspunt bent tijdens uw verblijf, omdat ze slechts één cliënt per keer opnemen. Dit zorgt voor persoonlijke en geïndividualiseerde zorg die is afgestemd op uw specifieke behoeften.

Ervaren personeel: Onze medewerkers zijn ervaren en hoog opgeleid in het behandelen van psychische aandoeningen. Het zijn meelevende en toegewijde professionals die zich inzetten om u te helpen een duurzaam herstel te bereiken.

Ondersteunende omgeving: De omgeving bij BALANCE rehab is ontworpen om ondersteunend en verzorgend te zijn. Ze streven ernaar een veilige ruimte te creëren waar u zich op uw gemak voelt om uw gedachten, gevoelens en ervaringen te onderzoeken.

Grondige nazorg: Onze geestelijke gezondheidsspecialisten bieden grondige nazorg om ervoor te zorgen dat u de steun krijgt die u nodig hebt om uw herstel voort te zetten nadat u de instelling hebt verlaten. Dit kan verdere therapie, steungroepen en meer inhouden.

Respect voor privacy en discretie: Wij begrijpen het belang van privacy en discretie bij geestelijke gezondheidszorg behandelingen. Zij doen er alles aan om uw privacy te beschermen en de vertrouwelijkheid te bewaren.

Persoonlijke koks en trainers beschikbaar: BALANCE biedt een scala aan luxe diensten, waaronder persoonlijke koks en trainers, om ervoor te zorgen dat aan uw fysieke gezondheidsbehoeften wordt voldaan tijdens uw verblijf. Hierdoor kunt u zich concentreren op uw herstel zonder zich zorgen te maken over de details van het dagelijkse leven.

HOE DE BALANS KAN HELPEN BIJ Mentale Gezondheid

De Balance RehabClinic is een toonaangevende leverancier van luxe verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg voor welvarende individuen en hun gezinnen, en biedt een mix van innovatieve wetenschap en holistische methoden met ongeëvenaarde geïndividualiseerde zorg.

EEN UNIEKE METHODE BEHANDELEN Mentale Gezondheid

een succesvol en bewezen concept gericht op achterliggende oorzaken
ENKEL EEN KLANT PER KEER
DUURZAME AANPAK OP MAAT
BIOCHEMISCHE RESTORATIE
MULTI-DISCIPLINAIR & HOLISTISCH
OP TECHNOLOGIE GEBASEERDE BEHANDELING
TRAUMA GEÏNFORMEERDE THERAPIE

Mentale Gezondheid BEHANDELING DUURZAME AANPAK

0 Voor

Toelatingsverzoek verzenden

0 Voor

Behandeldoelen definiëren

1 week

Assessments & Detoxen

1-4 week

Psychologische en holistische therapie

4 week

Gezinstherapie

5-8 week

Nazorg

12+ week

Opfrisser bezoek

Mentale Gezondheid Inzichten

laatste nieuws & onderzoek op Mentale Gezondheid
stemmingswisselingen vrouw
Stemmingswisselingen: Begrijpen, Omgaan en Beheersen

Stemmingswisselingen zijn een veelvoorkomend fenomeen in het menselijk leven, maar ze kunnen soms behoorlijk verstorend zijn, zowel voor de persoon die ze doormaakt als voor hun omgeving

Lees verder
Hoogsensitief kenmerken
Ben jij hoog sensitief? Begrijpen, herkennen en behandelen

Hoogsensitiviteit, ook wel bekend als hooggevoeligheid, is een persoonlijkheidskenmerk dat zowel positieve als negatieve gevolgen kan hebben voor het leven van een individu

Lees verder
liefdesverdriet
Wat helpt tegen liefdesverdriet?

Liefdesverdriet is een emotionele reactie op het einde van een romantische relatie. Het kan worden veroorzaakt door verschillende omstandigheden, zoals een scheiding

Lees verder

Accreditaties

 
AMF
British Psychological Society
COMIB
COPAO
EMDR
EPA
FMH
Focus
ifaf
Institut de terapia neural
MEG
neuroCademy
Neurocare
OGVT
pro mesotherapie
Red GDPS
SEMES
SFGU
SMGP
Somatic Experience
ssaamp
TAA
WPA
 

Media

 
Dazed
Woman & Home
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Mallorca Magazin
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
Business Leader
Guardian
Daily Mail
Mallorca Zeitung
Mirror UK
The Standard
The Stylist
The Times
Highlife
abcMallorca
Businesinsider
DeluxeMallorca
LuxuryLife
ProSieben
PsychologyToday
PsychReg
Sat1
Taff
Techtimes