2 Minuten

Bewerkt en medisch beoordeeld door THE BALANCE Team
Feit gecontroleerd
 • We streven ernaar onze ecologische voetafdruk te minimaliseren door hulpbronnenefficiëntie te bevorderen, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en afval en vervuiling te beheersen.
 • We zoeken actief naar mogelijkheden om over te stappen op schone en hernieuwbare energiebronnen.
 • We houden ons bezig met duurzame inkoop en verantwoord beheer van de toeleveringsketen, waarbij we milieuvriendelijke praktijken promoten bij onze partners en leveranciers.
 • We bevorderen een diverse en inclusieve werkplek, waarbij we de bijdragen van individuen met alle achtergronden respecteren en waarderen.
 • We geven prioriteit aan de gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze werknemers, zorgen voor een veilige werkomgeving en bevorderen het evenwicht tussen werk en privéleven.
 • We zijn actief betrokken bij onze lokale gemeenschappen, ondersteunen sociale initiatieven en dragen bij aan hun ontwikkeling en welzijn.
 • We handhaven de hoogste normen van corporate governance en zorgen voor transparantie, integriteit en verantwoording in al onze activiteiten.
 • We hebben een onafhankelijke en diverse raad van bestuur, die een cultuur van ethische besluitvorming en verantwoord toezicht bevordert.
 • We geven prioriteit aan gegevensprivacy en -bescherming, waarbij we de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonlijke informatie respecteren.
 • We gaan actief in gesprek met onze belanghebbenden, waaronder klanten, investeerders, werknemers, gemeenschappen en regelgevende instanties, om hun zorgen en verwachtingen met betrekking tot ESG-kwesties te begrijpen.
 • We communiceren open en transparant over onze ESG-prestaties, vorderingen en uitdagingen, waarbij we streven naar vertrouwen en dialoog.