ZWITSERSE MEDISCHE EXPERTISE: MALLORCA, ZÜRICH, LONDEN, OFFSHORE

9 Minuten

Bewerkt en medisch beoordeeld door THE BALANCE Team
Feit gecontroleerd

Voor velen die worstelen met concentratieproblemen, impulsiviteit en rusteloosheid, kan het dagelijks leven een uitdaging zijn. Maar gelukkig is er Concerta, een medicijn dat specifiek is ontworpen om deze symptomen te verlichten en ons te helpen een betere grip te krijgen op ons leven. Met zijn actieve ingrediënt methylfenidaat, biedt Concerta een langdurige oplossing die de hersenchemie stabiliseert en ons in staat stelt om te gedijen in een wereld die vaak overweldigend kan zijn. Maar hoewel Concerta veelbelovend is, brengt het gebruik ervan ook enkele uitdagingen met zich mee. In deze blog duiken we dieper in op wat Concerta is, hoe het werkt, en wat de mogelijke bijwerkingen zijn. 

Concerta is een medicijn dat vaak wordt voorgeschreven voor de behandeling van ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Het bevat het actieve ingrediënt methylfenidaat, een stimulerend middel dat de activiteit van bepaalde chemicaliën in de hersenen verhoogt. Concerta wordt meestal gebruikt om symptomen van ADHD te verminderen, zoals moeite met concentreren, impulsiviteit en overmatige activiteit.

Het unieke aan Concerta is de langdurige afgifte formulering, waardoor het medicijn geleidelijk over een langere periode in het lichaam wordt vrijgegeven. Dit zorgt voor een langduriger effect en vermindert de noodzaak van frequente doses gedurende de dag. De dosering wordt individueel aangepast, afhankelijk van de ernst van de symptomen en de reactie van de patiënt op het medicijn.

Hoewel Concerta effectief kan zijn bij het beheersen van ADHD-symptomen, moet het gebruik ervan zorgvuldig worden gecontroleerd onder toezicht van een gekwalificeerde zorgverlener, vanwege mogelijke bijwerkingen en het risico op misbruik.

Concerta is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) bij zowel kinderen als volwassenen. Het actieve ingrediënt in Concerta is methylfenidaat, een stimulerend middel dat de activiteit van bepaalde chemicaliën in de hersenen verhoogt. Deze chemicaliën zijn betrokken bij aandacht en impulscontrole, waardoor Concerta helpt bij het verminderen van symptomen zoals hyperactiviteit, impulsiviteit en moeite met concentreren.

Concerta wordt meestal voorgeschreven als onderdeel van een uitgebreide behandeling voor ADHD, inclusief gedragstherapie en educatieve ondersteuning. Het wordt ingenomen in de vorm van een verlengde afgifte tablet, wat betekent dat de werkzame stof geleidelijk in het lichaam wordt vrijgegeven gedurende een langere periode, waardoor het minder vaak hoeft te worden ingenomen dan andere vormen van methylfenidaat.

Concerta, een medicijn dat wordt voorgeschreven voor de behandeling van ADHD, maakt gebruik van het actieve ingrediënt methylfenidaat om de symptomen van deze aandoening te verlichten. Methylfenidaat werkt door de niveaus van twee belangrijke neurotransmitters, dopamine en noradrenaline, in de hersenen te verhogen.

Dopamine en noradrenaline zijn neurotransmitters die betrokken zijn bij verschillende aspecten van cognitie en gedrag, waaronder aandacht, concentratie en impulsiviteit. Bij mensen met ADHD zijn deze neurotransmitters vaak uit balans, wat resulteert in symptomen zoals moeite met concentreren en overmatige impulsiviteit.

Concerta oefent zijn effect uit door de heropname van dopamine en noradrenaline te remmen. Normaal gesproken worden deze neurotransmitters na gebruik vrijgegeven en vervolgens opnieuw opgenomen door de zenuwcellen. Door dit proces te remmen, blijven hogere niveaus van dopamine en noradrenaline langer in de synaptische spleet aanwezig, wat resulteert in een versterkte signaaloverdracht tussen zenuwcellen.

De verhoogde niveaus van dopamine en noradrenaline dragen bij aan het verbeteren van de focus en het verlengen van de aandachtsspanne bij mensen met ADHD. Dopamine is met name betrokken bij het beloningssysteem van de hersenen en speelt een cruciale rol bij het motiveren van gedrag en het ervaren van plezier. Verhoogde dopaminelevels kunnen dus ook helpen bij het verminderen van symptomen van apathie en motivatiegebrek die vaak worden geassocieerd met ADHD.

Noradrenaline, aan de andere kant, is belangrijk voor het reguleren van alertheid en aandacht. Door de niveaus van noradrenaline te verhogen, kan Concerta helpen bij het versterken van deze cognitieve functies en het verminderen van impulsiviteit.

Door deze mechanismen aan te pakken, helpt Concerta individuen met ADHD om hun symptomen beter onder controle te houden en hun dagelijkse functioneren te verbeteren. Het biedt een effectieve manier om de neurochemie van de hersenen te moduleren en de symptomen van ADHD aan te pakken, waardoor patiënten een betere kwaliteit van leven kunnen ervaren.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen begint meestal met 18 mg per dag, ‘s ochtends ingenomen. Afhankelijk van de individuele reactie en de ernst van de symptomen, kan de dosis worden aangepast door een arts. Het wordt aanbevolen om de dosis langzaam te verhogen met tussenpozen van minstens een week om bijwerkingen te minimaliseren en de optimale effectiviteit te bepalen. De maximale dagelijkse dosis voor volwassenen is over het algemeen 72 mg per dag, maar dit kan variëren afhankelijk van de behoeften van de patiënt en de beoordeling van de arts. Het is van vitaal belang om Concerta alleen te gebruiken zoals voorgeschreven en de instructies van de arts nauwkeurig op te volgen om de veiligheid en effectiviteit te waarborgen. Overleg altijd met een medische professional voordat u begint met het gebruik van Concerta of wijzigingen aanbrengt in de dosering.

Concerta kan zowel op korte als op lange termijn bijwerkingen veroorzaken. Hieronder volgt een opsomming van de mogelijke bijwerkingen:

Concerta bijwerkingen korte termijn

 • Nervositeit: Sommige patiënten ervaren aanvankelijk nervositeit als bijwerking van Concerta, wat kan leiden tot gevoelens van angst of onrust.
 • Slapeloosheid: Concerta kan de slaappatronen verstoren, wat resulteert in moeite met inslapen of doorslapen.
 • Hoofdpijn: Een veelvoorkomende bijwerking is hoofdpijn, die vaak mild is maar hinderlijk kan zijn voor sommige patiënten.
 • Verminderde eetlust: Concerta kan de eetlust onderdrukken, waardoor patiënten mogelijk minder willen eten dan normaal.
 • Droge mond: Sommige gebruikers melden een droge mond als bijwerking van Concerta, wat ongemak kan veroorzaken.
 • Duizeligheid: Een andere mogelijke bijwerking is duizeligheid, die vooral optreedt bij plotselinge bewegingen.
 • Maagklachten: Concerta kan maagklachten veroorzaken, waaronder misselijkheid, braken of buikpijn.
 • Verhoogde hartslag en bloeddruk: Als stimulerend middel kan Concerta leiden tot een verhoogde hartslag en bloeddruk, wat sommige patiënten als onaangenaam kunnen ervaren.

Concerta bijwerkingen lange termijn

 • Gewichtsverlies: Langdurig gebruik van Concerta kan leiden tot gewichtsverlies als gevolg van onderdrukking van de eetlust.
 • Groeivertraging bij kinderen: Bij langdurig gebruik van Concerta kunnen sommige kinderen een vertraging in groei ervaren, hoewel dit effect meestal stabiliseert na verloop van tijd.
 • Stemmingsveranderingen: Sommige gebruikers hebben melding gemaakt van stemmingsveranderingen, depressie en angst als lange termijn bijwerkingen van Concerta.
 • Misbruik en verslaving: Er bestaat bezorgdheid over het potentiële misbruik en verslaving aan Concerta, vooral bij mensen die het niet op recept gebruiken. Als stimulerend middel kan Concerta verslavend zijn voor sommige individuen, wat kan leiden tot misbruik en afhankelijkheid.

Hoewel deze bijwerkingen kunnen optreden bij het gebruik van Concerta, is het belangrijk op te merken dat niet alle gebruikers ze zullen ervaren, en de ernst ervan kan variëren van persoon tot persoon. Patiënten moeten regelmatig worden gecontroleerd door hun arts om bijwerkingen te monitoren en de behandelingsstrategie indien nodig aan te passen. Open communicatie tussen patiënten en zorgverleners is essentieel voor het beheren van bijwerkingen en het optimaliseren van de behandeling.

Het combineren van Concerta met andere stoffen zoals alcohol, andere medicijnen of drugs kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van een individu. Het is van vitaal belang om de potentiële risico’s te begrijpen voordat men Concerta combineert met andere stoffen.

Concerta en alcohol

Allereerst kan het combineren van Concerta met alcohol leiden tot gevaarlijke interacties. Concerta is een stimulerend medicijn dat de activiteit van het centrale zenuwstelsel verhoogt, terwijl alcohol een onderdrukkend effect heeft op het zenuwstelsel. Het gelijktijdig gebruik van deze stoffen kan de effecten van beide versterken, wat kan resulteren in ernstige bijwerkingen zoals een verhoogde hartslag, hoge bloeddruk, duizeligheid, desoriëntatie en zelfs het risico op overdosering. Bovendien kan de combinatie van Concerta en alcohol het vermogen om helder te denken en beslissingen te nemen aantasten, wat kan leiden tot gevaarlijk gedrag zoals roekeloos rijden.

Concerta en andere medicatie

Daarnaast is het belangrijk op te merken dat het combineren van Concerta met andere medicijnen ook risico’s met zich meebrengt. Sommige medicijnen kunnen interageren met Concerta en de effectiviteit ervan verminderen of de bijwerkingen versterken. Bijvoorbeeld, het combineren van Concerta met monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers) kan leiden tot een verhoogd risico op hoge bloeddruk, koorts en zelfs levensbedreigende reacties zoals een serotoninesyndroom. Het is cruciaal voor individuen die Concerta gebruiken om hun arts te raadplegen voordat ze andere medicijnen gebruiken om mogelijke interacties te vermijden.

Concerta en drugs

Tenslotte kan het combineren van Concerta met illegale drugs zoals cocaïne, amfetaminen of MDMA zeer gevaarlijk zijn. Deze drugs hebben vergelijkbare effecten op het centrale zenuwstelsel als Concerta, en het combineren ervan kan leiden tot overstimulatie van het zenuwstelsel, wat kan resulteren in ernstige gezondheidsproblemen zoals hartaanvallen, beroertes of zelfs de dood. Bovendien kan het gebruik van Concerta met deze drugs het risico op verslaving verhogen en de mentale gezondheid van een persoon aantasten.

In conclusie is het van cruciaal belang om voorzichtig te zijn bij het combineren van 

Concerta met andere stoffen zoals alcohol, medicijnen of drugs. Het is altijd het beste om advies in te winnen bij een medisch professional voordat men besluit om Concerta te combineren met andere stoffen om mogelijke risico’s te minimaliseren en de gezondheid te beschermen.

Een overdosis Concerta, een medicijn dat vaak wordt voorgeschreven voor de behandeling van ADHD, kan ernstige complicaties veroorzaken en zelfs levensbedreigend zijn. Concerta bevat methylfenidaat, een stimulerend middel dat het centrale zenuwstelsel beïnvloedt en symptomen van ADHD verlicht door de activiteit van bepaalde neurotransmitters in de hersenen te verhogen. Wanneer Concerta in hogere doses wordt ingenomen dan voorgeschreven, kan dit leiden tot een overdosis en verschillende negatieve gevolgen hebben.

Symptomen van een overdosis

Symptomen van een overdosis Concerta kunnen variëren, afhankelijk van de hoeveelheid ingenomen medicatie en de gevoeligheid van het individu. Veelvoorkomende tekenen van een overdosis zijn onder meer ernstige rusteloosheid, tremoren, verhoogde hartslag en bloeddruk, overmatig zweten, hallucinaties, verwardheid, en ernstige hoofdpijn. In ernstige gevallen kan een overdosis leiden tot toevallen, hartritmestoornissen, hartaanvallen, beroertes of zelfs de dood.

Behandeling van een overdosis

Behandeling van een Concerta overdosis vereist onmiddellijke medische interventie. In noodgevallen moet men onmiddellijk medische hulp zoeken. In het ziekenhuis zal de behandeling gericht zijn op het stabiliseren van de vitale functies en het verminderen van de effecten van het medicijn. Dit kan onder meer het toedienen van medicijnen om de hartslag en bloeddruk te normaliseren, het verstrekken van ondersteunende zorg zoals intraveneuze vloeistoffen, en in sommige gevallen het gebruik van maagspoeling of actieve kool om het medicijn uit het lichaam te verwijderen, omvatten.

Een overdosis voorkomen

Preventieve maatregelen zijn essentieel om een overdosis Concerta te voorkomen. Het is belangrijk om het medicijn alleen zoals voorgeschreven in te nemen en nooit de aanbevolen dosering te overschrijden. Patiënten moeten hun medicijnen buiten het bereik van kinderen bewaren en melden aan hun arts als ze merkbare bijwerkingen ervaren of zich zorgen maken over de effecten van het medicijn.

In het geval van een vermoede overdosis Concerta, is het van cruciaal belang om snel en adequaat te handelen om ernstige complicaties te voorkomen en de kans op herstel te vergroten.

Bezoek de Balance Kliniek voor professionele behandeling van ADHD en andere aandoeningen. Onze toegewijde experts bieden hoogwaardige zorg met de grootste discretie. We blijven vooroplopen in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van behandeling, zodat u de best mogelijke zorg krijgt. Vertrouw op onze ervaring en innovatieve benaderingen om uw gezondheid te verbeteren en uw welzijn te bevorderen. Bij Balance Kliniek staat uw gezondheid op de eerste plaats.

HOE DE BALANS KAN HELPEN BIJ Verslaving

De Balance RehabClinic is een toonaangevende leverancier van luxe verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg voor welvarende individuen en hun gezinnen, en biedt een mix van innovatieve wetenschap en holistische methoden met ongeëvenaarde geïndividualiseerde zorg.

EEN UNIEKE METHODE BEHANDELEN Verslaving

een succesvol en bewezen concept gericht op achterliggende oorzaken
ENKEL EEN KLANT PER KEER
DUURZAME AANPAK OP MAAT
BIOCHEMISCHE RESTORATIE
MULTI-DISCIPLINAIR & HOLISTISCH
OP TECHNOLOGIE GEBASEERDE BEHANDELING
TRAUMA GEÏNFORMEERDE THERAPIE

Verslaving BEHANDELING DUURZAME AANPAK

0 Voor

Toelatingsverzoek verzenden

0 Voor

Behandeldoelen definiëren

1 week

Assessments & Detoxen

1-4 week

Psychologische en holistische therapie

4 week

Gezinstherapie

5-8 week

Nazorg

12+ week

Opfrisser bezoek

Verslaving Inzichten

laatste nieuws & onderzoek op Verslaving
Risperidon bijwerkingen
Risperidon bijwerkingen op korte en lange termijn

Deze risperdal bijwerkingen variëren van mild tot ernstig en de risperidon ervaringen kunnen van persoon tot persoon verschillen.

Lees verder
Concerta bijwerkingen
Gebruik van Concerta: alles over de werking, dosering, en bijwerkingen

Een overdosis Concerta, een medicijn dat vaak wordt voorgeschreven voor de behandeling van ADHD, kan ernstige complicaties veroorzaken en zelfs levensbedreigend zijn

Lees verder
PCP
De wereld van PCP: Ontdek de impact van Angel Dust

Afkicken van Angeldust drugs vereist gespecialiseerde zorg en een omgeving vrij van dagelijkse triggers.

Lees verder
Flakka bijwerkingen
Flakka: de nieuwe drug die voor ophef zorgt

Ja, flakka heeft het potentieel om verslavend te zijn. De stimulerende effecten en intense euforie die het teweegbrengt, kunnen leiden tot herhaaldelijk gebruik in een streven naar het behouden van deze sensaties

Lees verder

Accreditaties

 
AMF
British Psychological Society
COMIB
COPAO
EMDR
EPA
FMH
Focus
ifaf
Institut de terapia neural
MEG
neuroCademy
Neurocare
OGVT
pro mesotherapie
Red GDPS
SEMES
SFGU
SMGP
Somatic Experience
ssaamp
TAA
WPA
 

Media

 
Dazed
Woman & Home
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Mallorca Magazin
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
Business Leader
Guardian
Daily Mail
Mallorca Zeitung
Mirror UK
The Standard
The Stylist
The Times
Highlife
abcMallorca
Businesinsider
DeluxeMallorca
LuxuryLife
ProSieben
PsychologyToday
PsychReg
Sat1
Taff
Techtimes