6 Minuten

Bewerkt en klinisch beoordeeld door THE BALANCE Team
Feit gecontroleerd

Bij een zware depressie heb je last van depressie symptomen die in hevige mate voorkomen. Iemand met een zware depressie voelt zich somber, neerslachtig en heeft weinig energie om dingen te doen die hij of zij voorheen graag deed. Als dit depressieve gevoel niet vermindert, kan het een groot effect hebben op jouw dagelijks functioneren. Je kunt zelfs de wil om te blijven leven verliezen.

Een zware depressie is prevalent binnen Nederland. Bij ongeveer 500.000 mensen is een zware depressie vastgesteld. Zware depressies lijken zich vaker voor te doen bij vrouwen dan bij mannen.

Een depressie is een psychische stoornis waarbij je stemmingen en gevoelens zijn aangedaan. Je wordt nergens meer blij van, en voelt je door de dag heen overwegend somber en negatief. Deze somberheid en neerslachtigheid ligt als het ware als een deken over je heen. Wat je ook doet, je lijkt er niet vanaf te komen.

Als blijkt dat iemand een depressie heeft, wordt direct bepaald wat de ernst van deze psychische stoornis is. Wordt een zware depressie vastgesteld, dan zijn er meer depressie symptomen aanwezig bij het individu, en hebben de symptomen van de depressie een enorm effect op het dagelijks leven. Iemand gaat bijvoorbeeld niet meer naar werk en heeft geen energie om met anderen te communiceren. Het komt bovendien met regelmaat voor dat iemand met een ernstige depressie ook suïcidaal is. Zij zien vaak het nut van het leven niet in en denken dat de wereld er beter van zou worden wanneer zij er niet meer zijn. 

Wat een zware depressie nog meer onderscheidt van een matige depressie, is dat de klachten zeer snel in ernst kunnen toenemen. Je kunt je bijvoorbeeld ‘s ochtends somber voelen en ‘s middags suïcidaal zijn. Gevoelens en gedachten kunnen dus erg snel escaleren.

Zware depressie is een psychotische stoornis. Dat houdt in dat mensen met een ernstige depressie ook last kunnen krijgen van psychoses. Psychoses verschillen per persoon. In het algemeen zijn psychoses echter situaties waarbij iemand last krijgt van hallucinaties en wanen. Hij of zij kan dan niet determineren wat werkelijkheid is en wat niet.

Waarom iemand last krijgt van een zware depressie, en een ander van een matige of lichte depressie is onduidelijk. Wel wordt gedacht dat dit door een combinatie van factoren wordt veroorzaakt. Men denkt dat zowel erfelijkheid als de omgeving en opvoeding hier een rol bij speelt.

Wanneer iemand last heeft van een zware depressie is dit vooral te herkennen aan de ernstige kenmerken zware depressie. Wanneer je van bijna alle zware depressie symptomen last hebt, wordt er van een ernstige depressie gesproken:

 • Je geniet minder van leuke dingen dan voorheen. Je hebt moeite om de mooie dingen in het leven in te zien.
 • Prikkelbaarheid 
 • Somberheid die gedurende de dag aanhoudt.
 • Jouw eetlust is veranderd waardoor je aankomt of afvalt.
 • Veranderde nachtrust.
 • Je hebt het gevoel weinig energie te hebben. 
 • Suïcidale gedachten 
 • Je denkt negatief over jezelf en anderen.
 • Vermoeidheid en concentratieproblemen.
 • Piekeren, vooral ‘s nachts.

Voel je je vaak neerslachtig en denk je dat het wel eens om een zware depressie kan gaan? De kun je een aantal stappen ondernemen om erachter te komen of dit het geval is. 

Online is een verscheidenheid aan depressie testen te vinden. Deze kun je zelf afnemen om erachter te komen of jouw symptomen passen bij de kenmerken zware depressie. Blijkt dit het geval te zijn, maak dan een afspraak met de huisarts om verder onderzoek te laten plaatsvinden waarna een officiële diagnose kan worden gesteld. Dan pas kan worden gekeken naar een behandelplan. Ook zware depressies kunnen worden behandeld door bewezen effectieve behandelmethoden. 

Een zware depressie verdwijnt niet zomaar vanzelf. Hiervoor is behandeling nodig. 

Een depressie wordt pas vastgesteld wanneer symptomen langer dan twee weken aanhouden. Symptomen dienen ook een overgroot deel van de dag aanwezig te zijn. Men spreekt os van een zware depressie als er een groot aantal symptomen in ernstige mate aanwezig zijn. Middels verschillende onderzoeken zal de arts determineren of dat het geval is. Dit wordt gedaan door zowel psychische als lichamelijke onderzoeken uit te voeren. Zo wordt het algemene welzijn van de patiënt in kaart gebracht, en kan de juiste behandeling worden gekozen om de zware depressie te verhelpen.

Direct medicatie starten. Bij lichtere vormen van depressie wordt vaak eerst met therapie gestart. Daarna wordt gekeken of medicatie nodig is. 

Welke medicatie wordt toegepast is afhankelijk van de symptomen.

Medicatie die kan worden aangeboden zijn stemmingsstabilisators, antidepressiva, en antipsychotica.

Medicatie werkt vaak niet direct. Meestal zijn er een aantal weken nodig voordat het effect van de medicatie te zien is. Bij antidepressiva is dit bijvoorbeeld 2 tot 4 weken. Antipsychotica werken al na een aantal dagen.

Bij het innemen van medicatie dient daarnaast rekening te worden gehouden met de bijwerkingen. De bijwerkingen verschillen sterk per medicijn. Welke medicatie het beste voor jou is en jou de minste bijwerkingen geeft, zal in overleg met de psycholoog worden besloten.

Er zijn een aantal niet-medicamenteuze behandelingen die kunnen worden ingezet bij een zware depressie overwinnen. Deze therapieën worden zowel binnen en buiten Nederland toegepast en zijn bewezen effectief. 

Psycho therapie 

Psychotherapie is de therapie die wordt toegepast voordat andere therapieën worden voorgeschreven. Psychotherapie is kortgezegd het informeren van het individu over zijn of haar aandoening. Daarnaast wordt ook informatie over de behandeling verstrekt en wordt waar nodig ook familie bij deze therapie betrokken. Psycho therapie is zeer belangrijk voor verdere behandelingen aangezien er begrip voor de stoornis nodig is voor er begrip voor de behandeling kan zijn. Psycho educatie zorgt ervoor dat men het belang van de behandeling inziet.

Cognitieve gedragstherapie 

Cognitieve gedragstherapie is de psychotherapie die bij veel psychische stoornissen kan worden ingezet. Cognitieve gedragstherapie wordt gezien als de vooraanstaande psychische behandeling. Bij deze therapie behandelt de oorzaak van de depressie door dieper in te gaan op de gedachten die de depressieve gevoelens veroorzaken. Deze gedachten, en de oorzaken ervan worden geëvalueerd, en beoordeeld door de patiënt en psycholoog samen. Blijken deze gedachten niet bevorderlijk te zijn voor het herstellen van dr depressie? Dan worden er nieuwe denkpatronen opgesteld die de patiënt langzaam aan zal adopteren.

Interpersoonlijke therapie 

Interpersoonlijke therapie is een therapie die zich meer richt op de praktische vaardigheden die je nodig hebt om beter te kunnen functioneren in het dagelijks leven. 

Door gesprekken en oefeningen leer je gemakkelijker omgaan met de wereld om je heen.

ECT

ECT staat voor electroconvulsietherapie. Deze therapie wordt gebruikt om bepaalde stoffen in jouw hersenen te beïnvloeden, zoals de neurotransmitters. Deze zullen vervolgens jouw stemming beïnvloeden. Hierdoor voel je je bijvoorbeeld minder somber.

Vaktherapie

Naast bovenstaande therapieën kan als aanvulling ook vaktherapie worden toegepast. Bij vaktherapie wordt de patiënt aangespoord om door dans, zang, of kunst zijn gevoel te uiten. Ook leert de patiënt tijdens vaktherapie hun gevoel te communiceren met anderen en oefent hij of zij met het toepassen van sociale vaardigheden.

Heb jij momenteel te kampen met een zware depressie? Dan wil je daar natuurlijk zo snel mogelijk vanaf komen zodat je weer goed in je vel zit en optimaal van het leven kunt genieten. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Natuurlijk zijn er behandelingen beschikbaar die je zult volgen om te herstellen van een zware depressie. Maar er zijn ook een aantal dingen die je zelf kunt doen om het herstelproces te bevorderen:

 • Onderhoudt sociale contacten zo veel mogelijk. 
 • Beweeg dagelijks. Ga een stukje wandelen of doe een yoga les.
 • Naar buiten. De buitenlucht heeft een positief effect op jouw gemoedstoestand.
 • Goed slapen en eten. Structuur helpt je bij jouw herstel.
 • Schrijf gedachten op. Dit verlicht stress.

Ben je op zoek naar een kliniek waar je in alle rust kunt focussen op jezelf en jouw herstel. Kampen met een zware depressie is al moeilijk genoeg. Externe prikkels en stress kunnen dit alleen maar lastiger maken. Balance biedt daarom verschillende klinieken in het buitenland aan. Deze klinieken, die zich bevinden in Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, legt de nadruk op een hoogwaardige behandeling in een luxueuze kliniek.

Bij Balance word je behandeld aan de hand van een behandelplan wat volledig op jou is afgestemd. Zo heb je de beste kans op spoedig herstel en kun je binnen de kortste keren jouw leven weer oppakken. Bovendien zijn de faciliteiten van Balance van de hoogste orde en ben je er van alle luxe en comforts voorzien. Zo kun jij rekenen op de service die jij gewend bent.

VRAAG NU HULP

Neem dan contact met ons op om een van onze specialisten te spreken. We willen uw problemen begrijpen om aan te bevelen hoe ons gepersonaliseerde residentiële behandelingsprogramma u zou kunnen helpen.

Een unieke methode

Een succesvol en bewezen concept met focus op onderliggende oorzaken.
ENKEL EEN KLANT PER KEER
PRIVACY & DISCRETIE
UITGEBREIDE CHECK-UP
OP MAAT GEMAAKT PROGRAMMA TER BEHANDELING VAN DE HOOFDOORZAKEN
BIOCHEMISCHE RESTORATIE
HOLISTISCHE AANPAK
NIEUWSTE TECHNOLOGIE-GEBASEERDE THERAPIEËN
24/7 INWONENDE HULPVERLENER
PRIVE LUXE FACILITEITEN
PERSOONLIJKE KOK & DIEET PLAN

DUURZAME AANPAK

0 Voordat

Toelatingsverzoek verzenden

0 Voordat

Definieer behandeldoelen

1 week

Uitgebreide beoordelingen en detox

1-4 week

Doorlopende fysieke en mentale therapie

4 week

Gezinstherapie

5-8 week

Nazorg

12+ week

Opfrisbezoek

Accreditaties & Media

 
Highlife
abcMallorca
AMF
British Psychological Society
Businesinsider
COMIB
COPAO
DeluxeMallorca
EMDR
EPA
FMH
Focus
ifaf
Institut de terapia neural
LuxuryLife
MEG
neuroCademy
Neurocare
OGVT
pro mesotherapie
ProSieben
PsychologyToday
PsychReg
Red GDPS
Sat1
SEMES
SFGU
SMGP
Somatic Experience
ssaamp
SSP
TAA
Taff
Techtimes
Views
WPA