ZWITSERSE MEDISCHE EXPERTISE: MALLORCA, ZÜRICH, LONDEN, OFFSHORE

11 Minuten

Bewerkt en medisch beoordeeld door THE BALANCE Team
Feit gecontroleerd

Temazepam of Restoril is een van de meest voorgeschreven benzodiazepinen in de Nederland. Dit geneesmiddel wordt gebruikt om slapeloosheid (insomnia) en angst te behandelen. Temazepam heeft een hoog risico op misbruik en verslaving. Mensen die het middel langer dan voorgeschreven gebruiken, kunnen er afhankelijk van worden of eraan verslaafd raken.

Dit artikel legt de uit wat temazepam is, wat de werking van dit middel is, en welke bijwerkingen eraan verbonden zijn. Er wordt tevens ingegaan op de verslavingsproblematiek van temazepam in Nederland en de bijwerkingen die een temazepam-verslaving kan veroorzaken. Tot slot wordt de combinatie met andere verdovende middelen besproken en komen de gevolgen van een overdosis aan bod. 

Temazepam behoort tot een groep geneesmiddelen die benzodiazepinen worden genoemd. Het middel werkt in op chemische stoffen in de hersenen om de hersenactiviteit te vertragen.

Dit middel wordt gebruikt om slaapproblemen (insomnia) te behandelen en dan voornamelijk bij inslaapproblemen.

Bijwerkingen Tramadol verslaving

Temazepam wordt verder gebruikt om je te helpen ontspannen als je een operatie moet ondergaan of andere medische of tandheelkundige behandelingen. Dit soort gebruik staat bekend als een ‘pre-medicijn’.

Temazepam komt voor als tabletten of als een vloeistof die je doorslikt via de mond.

De tijd dat een geneesmiddel werkt hangt samen met de halfwaardetijd van een geneesmiddel. Dat is de tijd die nodig is voor de helft van het geneesmiddel uit je lichaam is verwijderd. Hoe lang een benzodiazepine in het lichaam blijft, hangt onder meer af van het type benzo: ultrakort, kort, middellang of langwerkend.

Restoril wordt geclassificeerd als een kort- tot middellangwerkend benzodiazepine. 

De gemiddelde halfwaardetijd van temazepam is ongeveer 9 uur, maar kan oplopen tot zo’n 20 uur.

Het middel begint al te werken na 10 tot 20 minuten na de inname ervan. De effecten van Temazepam zullen ongeveer anderhalf uur later een piek bereiken. Het wordt aanbevolen om temazepam alleen in te nemen als je minstens zeven à acht uur kunt slapen, voordat je weer op moet staan. 

Zoals alle geneesmiddelen kan temazepam bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Vaak voorkomende bijwerkingen

Deze veel voorkomende bijwerkingen komen voor bij meer dan 1 op de 100 mensen.

Raadpleeg je arts als je last hebt van de volgende bijwerkingen of als ze niet overgaan:

 • Verstoorde slaap (zoals levendige dromen)
 • Slaperig, moe, minder alert of een katergevoel de volgende dag
 • licht gevoel in het hoofd en duizeligheid
 • Problemen met evenwicht, onstabiel gevoel
 • Droge mond

Ernstige bijwerkingen

Ernstige bijwerkingen komen zelden voor, maar sommige mensen krijgen er desondanks mee te maken wanneer ze temazepam gebruiken.

Raadpleeg meteen je arts als je een van de volgende bijwerkingen ervaart:

 • Gele huid of het wit van je ogen wordt geel (dit kan wijzen op leverproblemen)
 • Moeite met plassen of minder plassen dan gewoonlijk
 • Abnormale hartslag (hartkloppingen)
 • Veranderingen in gedrag en hoe je je voelt (gevoelloos of rusteloos gevoel, geagiteerd of agressief zijn, of ongepaste gedragingen)
 • Je denkt dingen die niet waar zijn (waanideeën) of je ziet of hoort dingen die er niet zijn (hallucinaties)
 • Slechte coördinatie of zwakke spieren
 • Onduidelijke spraak
 • Geheugenverlies of verwardheid

Ernstige allergische reactie

In zeldzame gevallen kan temazepam een ernstige allergische reactie (anafylaxie) veroorzaken. De volgende bijwerkingen of reacties vereisen onmiddellijke actie, door het noodnummer te bellen:

 • Huiduitslag die kan bestaan uit een jeukende, rode, gezwollen, gebarsten of vervellende huid
 • Piepende ademhaling 
 • Benauwdheid op de borst of in de keel 
 • Moeite met ademhalen of praten
 • Zwelling van mond, gezicht, lippen, tong of keel 

In de deze gevallen, kan er sprake zijn van een ernstige allergische reactie die onmiddellijke behandeling in het ziekenhuis vergt.

De bijwerkingen die hier werden opgesomd, omvatten niet alle mogelijke bijwerkingen van temazepam. Voor een volledige lijst raadpleeg je de bijgevoegde bijsluiter van je medicijn.

Verslaving is een natuurlijk gevolg van de frequentie, hoeveelheid en duur dat je een stemmingsveranderende stof gebruikt – het kan werkelijk iedereen overkomen. Temazepam (Restoril) is niet bedoeld voor langdurig gebruik, en het middel kan leiden tot lichamelijke afhankelijkheid en verslaving. 

Wanneer je benzodiazepinen gebruikt, worden effecten van de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur (GABA) versterkt, die verantwoordelijk is voor het vertragen van de hersenactiviteit en de neuronen die angst en stress veroorzaken. Daarom lijken mensen door temazepam vaak extreem ontspannen. Gebruikers kunnen euforische ‘high’ en een algemeen gevoel van welzijn vertonen.Herhaaldelijk en consistent misbruik van de drug kunnen leiden tot tolerantie, waarbij steeds meer van de drug nodig is om de oorspronkelijke effecten te bereiken. 

Naarmate een persoon temazepam en andere benzo’s blijft misbruiken, begint hij er een tolerantie voor op te bouwen en wordt hij uiteindelijk lichamelijk afhankelijk, gevolgd door een verslaving. Al na 3 dagen gebruik van Restoril, kunnen gebruikers een tolerantie opbouwen. Dit doet de kans op het ontwikkelen van een lichamelijke afhankelijkheid en verslaving toenemen. Veel mensen die verslaafd zijn aan Restoril gaan ‘doktershoppen’ om aan nieuwe voorschriften te komen. Ze bezoeken verschillende dokters met klachten van verlammende angst, of gaan zelfs over tot criminele activiteiten om meer van de drug te kunnen bekomen.

Temazepam is mogelijk niet verslavend als je het medicijn gedurende korte tijd (2 tot 4 weken) in een lage dosis gebruikt. De kans dat je verslaafd raakt is groter als je  problemen hebt of hebt gehad met alcohol of drugs. De kans op verslaving is ook hoger als je meer dan de voorgeschreven dosis inneemt of het middel langer dan 4 weken gebruikt.

Verslaving is een chronische ziekte en kenmerkt zich door het verlies van controle over het gebruik van drugs, het hunkeren naar drugs en het negeren van gevaarlijke gevolgen. Per definitie is verslaving een chronische ziekte, die ook wel eens de ziekte van de terugval wordt genoemd. Een van de beste indicatoren van lichamelijke verslaving is namelijk het ervaren van ontwenningsverschijnsel wanneer de drug wordt weggenomen.

Bijwerkingen van overdosis codeïne

Wanneer iemand lijdt aan verslaving aan een benzodiazepine zoals Restoril, lijken ze vaak op mensen met alcoholisme. Veel van de problemen die verslaafde gebruikers zullen ervaren zijn onder andere verminderde remmingen, moeite om geconcentreerd te blijven, en verhoogde agressie wanneer ze verstoken blijven van de drug. 

De meerderheid van de verslaafde personen zal zich ook bezighouden met meervoudig middelenmisbruik. Dit houdt in dat de persoon meerdere drugs tegelijk consumeert, om ofwel de effecten te versterken of te verminderen.

Over het algemeen ervaren mensen de meest intense lichamelijke ontwenning ergens tussen 1 en 4 dagen, nadat ze gestopt zijn met het gebruik van Temazepam. 

De lichamelijke ontwenningsverschijnselen van Temazepam kunnen omvatten:

 • Hoofdpijn
 • Stuiptrekkingen
 • Beven
 • Spierkrampen
 • Hartkloppingen
 • Buikpijn
 • Braken
 • Overmatig zweten

Een Temazepam-verslaving kan vervolgens ook zorgen voor psychologische ontwenningsverschijnselen, wanneer je stopt met het gebruik. Delen van je hersenen blijven namelijk hunkeren naar de drug. De volgende symptomen zijn erg moeilijk om alleen mee om te gaan en deze leiden tot een terugval in het gebruik van drugs.

 • Angst en paniekaanvallen
 • Slapeloosheid en slaperigheid
 • Prikkelbaarheid
 • Hunkering 
 • Depressie
 • Geheugenproblemen
 • Katergevoel

Meer ernstige symptomen die kunnen voorkomen zijn:

 • Hallucinaties
 • Psychose
 • Meervoudige psychische stoornissen
 • Aanvallen
 • Terugval

Wanneer je verslaafd bent en je stopt met het middel, kan dit ook leiden tot een ‘drug rebound’. Een rebound is vergelijkbaar met de ontwenningsverschijnselen en treedt op wanneer je plots stopt met het gebruik van een drug. Bij een rebound gaan mensen dezelfde initiële symptomen ervaren, die de drug oorspronkelijk behandelde.

Bij Temazepam omvatten de rebound-symptomen vaak hevige angst, slapeloosheid, dysforie en epileptische aanvallen.

Benzodiazepinen onderdrukken het centrale zenuwstelsel en vertragen de hersenactiviteit om de slaap (beter) te kunnen vatten.

Alcohol is ook een remmer van het centrale zenuwstelsel. Alcohol nuttigen lijkt misschien heel banaal, maar zwaar drinken kan ernstige gevolgen hebben. Alcohol veroorzaakt een bedwelmend effect en kan leiden tot misbruik, verslaving en andere lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen, zeker in combinatie met ander middelengebruik.

De combinatie van alcohol met een ander verdovend middel zoals temazepam, wordt ten zeerste afgeraden vanwege de ernstige gezondheidsrisico’s, waaronder:

 • Slaperigheid
 • Duizeligheid
 • Verminderde motorische controle
 • Geheugenproblemen
 • Moeilijke of trage ademhaling
 • Ongewoon gedrag

Uit onderzoek is gebleken dat het mengen van alcohol met temazepam het risico op overdosis doet toenemen, geheugenproblemen kan veroorzaken en kan leiden tot een verhoogde intoxicatie.

Drink dus geen alcohol terwijl u temazepam gebruikt. Alcohol versterkt de effecten van temazepam en je kan hierdoor in levensbedreigende situaties terechtkomen, waarbij spoedeisende hulp noodzakelijk is.

Kan de combinatie van Temazepam en alcohol dodelijk zijn?

Hoewel normaal gebruik, of zelfs matig hoge dosissen van Temazepam niet vaak leiden tot een overdosis, kunnen extreme dosissen dodelijk zijn. Het risico op overdosering neemt toe wanneer de drug wordt gemengd met andere kalmerende drugs of alcohol. Deze combinaties van drugs veroorzaken een gevaarlijke onderdrukking van het zenuwstelsel en leiden tot een levensbedreigende ademhalingsdepressie. Zuurstof is essentieel voor het functioneren van de hersenen en een tekort aan zuurstof kan leiden tot hersenbeschadiging, coma of zelfs de dood.

Een overdosis Temazepam, vereist onmiddellijk actie en noodhulp. Bel in geval van twijfel altijd het noodnummer of start de reanimatie op. 

Het is mogelijk om een overdosis temazepam te nemen, vooral als er veel middelen (alcohol, andere drugs) tegelijk worden ingenomen. In dat geval wordt het centrale zenuwstelsel ernstig gedeprimeerd, wat kan leiden tot verwardheid, verminderde reflexen, hypotensie, ademhalingsdepressie of coma.

Een overdosis kan dodelijk zijn en vereist onmiddellijk actie. In geval van overdosering kan flumazenil worden gebruikt om de sedatie tegen te gaan. Flumazenil is een benzodiazepine-receptorantagonist, wat betekent dat het de effecten van benzodiazepinen in de hersenen blokkeert. Dit kan de effecten van een overdosis vertragen of omkeren, maar een spoedbehandeling blijft nodig.

Zelfs wanneer temazepam volgens voorschrift wordt ingenomen, is er een grote kans op lichamelijke afhankelijkheid en kunnen ernstige ontwenningsverschijnselen optreden als iemand abrupt stopt met het gebruik ervan.

Symptomen en bijwerkingen van temazepam-overdosis

Restoril werkt als depressivum voor het centrale zenuwstelsel, die het lichaam en de geest vertraagt. Bij gebruik volgens voorschrift zijn deze effecten meestal veilig. Wanneer Temazepam echter wordt misbruikt in grotere dan de voorgeschreven hoeveelheden of op een andere dan de bedoelde manier (zoals snuiven of roken), kan de depressie van het centrale zenuwstelsel extreem gevaarlijk worden.

Misbruik van Restoril alleen of in combinatie met een andere drug kan belangrijke orgaanfuncties verstoren en is geenszins zonder risico. Deze kritieke functies kunnen onder meer betrekking hebben op de bloeddruk, hartslag, ademhaling en temperatuur van een persoon. Verstoringen kunnen resulteren in extreme sedatie, levensbedreigende ademhalingsproblemen (ademhalingsdepressie) en/of coma.

In geval van een overdosis, zal de persoon in kwestie waarschijnlijk enkele of alle van de volgende lichamelijke en geestelijke veranderingen ervaren:

 • Verwardheid
 • Duizeligheid
 • Extreme slaperigheid
 • Moeite met ademhalen
 • Flauwvallen, bewusteloosheid
 • Licht gevoel in het hoofd
 • Lage bloeddruk (hypotensie)
 • Verstoorde reflexen

FAQs

HOE DE BALANS KAN HELPEN BIJ Verslaving

De Balance RehabClinic is een toonaangevende leverancier van luxe verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg voor welvarende individuen en hun gezinnen, en biedt een mix van innovatieve wetenschap en holistische methoden met ongeëvenaarde geïndividualiseerde zorg.

EEN UNIEKE METHODE BEHANDELEN Verslaving

een succesvol en bewezen concept gericht op achterliggende oorzaken
ENKEL EEN KLANT PER KEER
DUURZAME AANPAK OP MAAT
BIOCHEMISCHE RESTORATIE
MULTI-DISCIPLINAIR & HOLISTISCH
OP TECHNOLOGIE GEBASEERDE BEHANDELING
TRAUMA GEÏNFORMEERDE THERAPIE

Verslaving BEHANDELING DUURZAME AANPAK

0 Voor

Toelatingsverzoek verzenden

0 Voor

Behandeldoelen definiëren

1 week

Assessments & Detoxen

1-4 week

Psychologische en holistische therapie

4 week

Gezinstherapie

5-8 week

Nazorg

12+ week

Opfrisser bezoek

Verslaving Inzichten

laatste nieuws & onderzoek op Verslaving
Risperidon bijwerkingen
Risperidon bijwerkingen op korte en lange termijn

Deze risperdal bijwerkingen variëren van mild tot ernstig en de risperidon ervaringen kunnen van persoon tot persoon verschillen.

Lees verder
Concerta bijwerkingen
Gebruik van Concerta: alles over de werking, dosering, en bijwerkingen

Een overdosis Concerta, een medicijn dat vaak wordt voorgeschreven voor de behandeling van ADHD, kan ernstige complicaties veroorzaken en zelfs levensbedreigend zijn

Lees verder
PCP
De wereld van PCP: Ontdek de impact van Angel Dust

Afkicken van Angeldust drugs vereist gespecialiseerde zorg en een omgeving vrij van dagelijkse triggers.

Lees verder
Flakka bijwerkingen
Flakka: de nieuwe drug die voor ophef zorgt

Ja, flakka heeft het potentieel om verslavend te zijn. De stimulerende effecten en intense euforie die het teweegbrengt, kunnen leiden tot herhaaldelijk gebruik in een streven naar het behouden van deze sensaties

Lees verder

Accreditaties

 
AMF
British Psychological Society
COMIB
COPAO
EMDR
EPA
FMH
Focus
ifaf
Institut de terapia neural
MEG
neuroCademy
Neurocare
OGVT
pro mesotherapie
Red GDPS
SEMES
SFGU
SMGP
Somatic Experience
ssaamp
TAA
WPA
 

Media

 
Dazed
Woman & Home
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Mallorca Magazin
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
Business Leader
Guardian
Daily Mail
Mallorca Zeitung
Mirror UK
The Standard
The Stylist
The Times
Highlife
abcMallorca
Businesinsider
DeluxeMallorca
LuxuryLife
ProSieben
PsychologyToday
PsychReg
Sat1
Taff
Techtimes