ZWITSERSE MEDISCHE EXPERTISE: MALLORCA, ZÜRICH, LONDEN, OFFSHORE

8 Minuten

Bewerkt en medisch beoordeeld door THE BALANCE Team
Feit gecontroleerd

Schizofrenie is een psychotische stoornis die ook wel psychosegevoeligheid syndroom wordt genoemd. De stoornis komt binnen Nederland bij zo’n 50.000 mensen voor. Bij deze aandoening kunnen psychoses opkomen, waardoor de patiënt niet goed kan herkennen wat realiteit is en wat niet. 

Schizofrenie is een aandoening waar je niet van kunt genezen. Deze psychische stoornis is chronisch, en zul je dus altijd in meer of mindere mate bij je dragen. Wel kunnen de symptomen die men bij schizofrenie ervaart, behandeld worden. Hierdoor kunnen patiënten een zeer normaal leven leiden.

Wanneer Iemand schizofrenie heeft, heeft hij of zij meer kans op het krijgen van een psychose. Andere kenmerken zijn weinig energie hebben en informatie van anderen niet goed kunnen begrijpen of verwerken. 

Related:Chornic pijn executieve behandeling in Spanje

Er zijn verschillende soorten schizofrenie, die elk hun eigen kenmerken en symptomen hebben. Om te begrijpen hoe schizofrenie in het algemeen in zijn werk gaat, is het belangrijk om te begrijpen hoe je hersenen informatie verwerken. Wanneer er om jou heen zich gebeurtenissen afspelen, pikken jouw zintuigen signalen op. Je hoort dingen, ziet dingen en ruikt zelfs dingen. Deze informatie wordt doorgegeven aan de hersenen, waarna de hersenen hier betekenis aan geven. Pas wanneer de hersenen dit hebben gedaan neem je deze gebeurtenissen waar.

Tijdens een psychose worden er prikkels gecreëerd in je hersenen die niet van buitenaf afkomstig zijn. Je hersenen geven hier betekenis aan waardoor je dingen waarneemt die er eigenlijk niet zijn. Dit is het geval bij een psychose. Je kunt het vergelijken met een droom. Op het moment dat je droomt, denk je dat de droom werkelijkheid is. De overtuiging dat de waargenomen gebeurtenissen werkelijkheid zijn tijdens een droom, zijn vergelijkbaar met de overtuiging die mensen ervaren tijdens een psychose.

Schizofrenie kan ontstaan door een combinatie van factoren. Hoewel nog veel onduidelijk is wat betreft de oorzaak van schizofrenie, is wel duidelijk dat de aandoening erfelijk kan zijn. Uit onderzoek is gebleken dat mensen met schizofrenie in de familie 10% kans hebben om de stoornis te krijgen, terwijl dit bij anderen 1%  is. Daarnaast wordt gedacht dat omgevingsfactoren, zoals gebeurtenissen die je hebt meegemaakt, en drugsgebruik meespelen bij het ontwikkelen van schizofrenie.

Schizofrenie kan zich op verschillende manieren uiten. Elke soort schizofrenie kenmerkt zic op een andere manier. Om een beter begrip te krijgen van de soorten schizofrenie worden de meest voorkomende soorten hier besproken.

Gedesorganiseerde schizofrenie

Dit type schizofrenie kenmerkt zich niet door ernstige psychoses. Iemand die gedesorganiseerde schizofrenie heeft, heeft moeite met zijn of haar leven te organiseren en enige structuur aan te brengen. Kenmerken zijn dat plannen vaak moeilijk is omdat degene voor zichzelf zijn of haar gevoelens en gedachten niet goed op een rijtje krijgt. Dit zorgt er ook voor dat de communicatie met anderen niet altijd even goed verloopt. De spaak is veelal onduidelijk en chaotisch.

Katatone schizofrenie

Deze vorm van schizofrenie kenmerkt zich door de ongebruikelijke bewegingen. Iemand kan juist heel lang stil blijven zitten in een ongebruikelijke houding, of opeens extreem veel ongecontroleerde bewegingen vertonen. In veel gevallen is ook een vreemde uitdrukking op het gezicht te zien. 

Andere kenmerken die zich bij dit type schizofrenie voordoen zijn imitatiegedrag, negativiteit, het niet willen opvolgen van advies of instructies van mensen om hem of haar heen, en problemen hebben met praten

Paranoïde schizofrenie

Paranoïde schizofrenie is de vorm van schizofrenie waarbij psychoses op de voorgrond treden. Deze psychoses, die bestaan uit wanen en hallucinaties door het horen van stemmen, hebben vaak dezelfde onderwerpen. Zo heeft iemand met paranoïde schizofrenie vaak psychoses waarbij hij of zij achtervolgd wordt, belangrijker is dan anderen, of waarbij hij of zij denkt dat de voorwerpen om je heen jou iets negatiefs proberen te vertellen. Ook komen bij deze vorm van schizofrenie psychoses voor waarbij  jaloezie een rol speelt.

Schizofrenie uit zich op verschillende manieren. Hoe schizofrenie zich kenmerkt, verschilt per persoon, en is afhankelijk van het type schizofrenie. De volgende symptomen komen in meer of mindere mate voor bij mensen met schizofrenie:

 • Wanen. Wanen zijn gedachten of overtuigingen die in de werkelijkheid niet kloppen, maar die voor een patiënt met schizofrenie, heel echt kunnen lijken.
 • Hallucinaties: Bij hallucinaties neem je factoren in je omgeving waar die er in werkelijkheid niet zijn. Dit kan gevaarlijk zijn wanneer je dingen in je omgeving ziet die een bedreiging vormen. Het komt voor dat mensen zichzelf of anderen dan iets aandoen.
 • Onvermogen om structuur in zijn of haar leven aan te brengen. Het is moeilijk om jouw gedachten te organiseren en jouw gevoelens te begrijpen. Je komt vaak verward en chaotisch over.

Denk je zelf schizofrenie te hebben, of heeft iemand in jouw omgeving last van schizofrenie? Dan is het belangrijk dat je kunt herkennen wanneer iemand een psychose heeft. 

Tijdens een psychose neemt het individu niet langer factoren uit de werkelijkheid waar. Een psychose kenmerkt zich voornamelijk door foutieve overtuigingen, en foutieve waarnemingen. 

Wanneer iemand in jou omgeving een psychose meemaakt, kun je het individu het beste geruststellen. Tegen de belevenissen ingaan is niet aan te raden, de patiënt zelf is hier namelijk van overtuigd. Na de psychose kun je het beste specialistische hulp zoeken.

Voor iemand met schizofrenie is het herkennen van deze aandoening vaak erg lastig. Hij of zij is ervan overtuigd dat wat hij of zij denkt en waarneemt de werkelijkheid is en kan daarbij geen onderscheid maken tussen psychose en realiteit. Voor omstanders kan schizofrenie wel op te merken zijn.

Wanneer iemand met schizofrenie uiteindelijk naar de huisarts gaat, voor een andere aandoening of op aanraden van zijn of haar naasten, kan een onderzoek naar de stoornis worden uitgevoerd aan de hand van de richtlijn schizofrenie.

Er worden vaak twee soorten onderzoeken uitgevoerd. Ten eerste wordt een psychiatrisch onderzoek gestart, waarbij kenmerkende psychische symptomen worden opgespoord en geanalyseerd. Daarnaast wordt gekeken wat voor een effect deze symptomen hebben op het individu zelf, en zijn of haar omgeving. Ook wordt bij psychiatrisch onderzoek gekeken naar mogelijke oorzaken. Gebruikt iemand bijvoorbeeld veel drugs, of komt schizofrenie in de familie voor?

Daarnaast wordt ook een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Het lichamelijk onderzoek bekijkt het functioneren van het lichaam, en of er afwijkende bewegingen of ongewone houdingen op te merken zijn die kunnen worden toegeschreven aan schizofrenie.

Wanneer de diagnose schizofrenie is gesteld zal er samen met de psycholoog worden gekeken naar verschillende soorten behandelingen. Behandelingen zullen de schizofrenie niet verhelpen, maar zullen wel de symptomen minderen. 

Wanneer een behandeling schizofrenie is gekozen wordt een behandelplan opgesteld, waarin verschillende doelen van de behandeling worden uitgewerkt. Zo’n behandelplan voor schizofrenie kan de volgende behandelingen bevatten.

Schizofrenie behandeling zonder medicatie 

Hoewel schizofrenie over het algemeen stabiel wordt gehouden met medicatie, zijn er ook een aantal psychische behandelingen belangrijk.

Psycho educatie schizofrenie wordt bij elke schizofrenie patiënt aangeboden. Psycho educatie is het verschaffen van informatie over de stoornis en de bijkomende gedragingen en symptomen. Dit helpt de patiënt zijn eigen gedrag te herkennen, en in te zien dat dit toe de wijden is aan de schizofrenie. Daarnaast zorgt psycho educatie ervoor dat de patiënt alle details van het behandelplan begrijpt, en inziet waarom het volgen van de behandeling hun algemeent welzijn bevordert.

Een andere behandeling die veelal wordt aangeboden zijn gezinsinterventies. Iemand met schizofrenie heeft vaak moeite met het communiceren met anderen. Ook dus met zijn of haar gezin. Gezinstherapie kan de communicatie verbeteren en kan gezinsleden tool aanbieden voor het omgaan met de schizofrenie patiënt. Dit kan vooral ten pas komen wanneer iemand last heeft van psychoses

Cognitieve gedragstherapie zorgt ervoor dat je in detail naar jouw gedrag en gedachten kijkt. Samen met de psycholoog beslis je of dit gedrag past bij de gebeurtenis, en hoe je beter zou kunnen reageren om meer rust te creëren voor jou en jouw omgeving.

Sociale begeleiding kan bovendien gewenst zijn bij mensen met schizofrenie die problemen hebben met organisatie. Wanneer een individu maar moeilijk structuur in zijn of haar leven krijgt, is het raadzaam een begeleider in te schakelen die het individu hierbij helpt.

Schizofrenie behandeling met medicatie 

Schizofrenie wordt in bijna alle gevallen behandeld met medicatie. Hoe sneller je start met medicatie, hoe effectiever deze werkt bij een lage dosis.

De medicatie, antipsychotica, gaat de psychoses tegen. De antipsychotica onderdrukt als het ware de signalen die binnen de hersenen heen en weer worden gestuurd. Hierdoor zullen de psychoses zich minder vaak en in mindere mate voordoen. 

Er zijn talloze soorten antipsychotica beschikbaar. Elke soort antipsychotica heeft zijn eigen voordelen en nadelen, de bijwerkingen. De bijwerkingen kunnen uiteen lopen. Vaak komt iemand aan van de medicatie, of vertoont houterige bewegingen. Een voorbeeld van een antipsychotica is clozapine. Welke medicatie bij jou zal werken zal in overleg met psycholoog worden besloten.

De gevolgen van schizofrenie verschillen per persoon. De gevolgen zijn ook afhankelijk van de ernst van de symptomen. Mensen met schizofrenie kunnen last krijgen van de volgende gevolgen:

 • Angst voor een volgende psychose. Dit kan vooral het geval zijn wanneer een schizofreen gevaarlijk heeft gehandeld tijdens een psychose.
 • Concentratieproblemen.
 • Moeite om met anderen te socialiseren.
 • Weinig energie.
 • Verminderde verzorging en hygiene

Een leven met schizofrenie is niet eenvoudig, welke vorm van de stoornis je ook hebt. Iemand met schizofrenie kan de volgende tips volgen om het dagelijks leven te vergemakkelijken:

 • Ga sociaal contact niet uit de weg.
 • Zorg voor zoveel mogelijk structuur in jouw dagelijks leven. Ga bijvoorbeeld op vaste tijden slapen en sta op vaste tijden op.
 • Praat met vrienden of familie over jouw symptomen en de klachten waar jij lastig mee om kunt gaan.
 • Vermijd stress voor zover dat kan. Stress heeft een negatief effect op de stoornis.
 • Zoek een hoogwaardige behandeling bij een vooraanstaande kliniek als Balance. Hier bij Balance zijn we op de hoogte van elke nieuwe behandeling schizofrenie. Je kunt dus profiteren van de laatste ontwikkelingen.Hier wordt een behandelplan geheel afgestemd op jouw situatie en wordt ervoor gezorgd dat je in alle rust in een luxe kliniek kunt leren omgaan met de stoornis, zodat je straks in het dagelijks leven de tools hebt om de symptomen de baas te blijven. Deze luxueuze kliniek bevinden zich in Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. 

HOE DE BALANS KAN HELPEN BIJ Mentale Gezondheid

De Balance RehabClinic is een toonaangevende leverancier van luxe verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg voor welvarende individuen en hun gezinnen, en biedt een mix van innovatieve wetenschap en holistische methoden met ongeëvenaarde geïndividualiseerde zorg.

EEN UNIEKE METHODE BEHANDELEN Mentale Gezondheid

een succesvol en bewezen concept gericht op achterliggende oorzaken
ENKEL EEN KLANT PER KEER
DUURZAME AANPAK OP MAAT
BIOCHEMISCHE RESTORATIE
MULTI-DISCIPLINAIR & HOLISTISCH
OP TECHNOLOGIE GEBASEERDE BEHANDELING
TRAUMA GEÏNFORMEERDE THERAPIE

Mentale Gezondheid BEHANDELING DUURZAME AANPAK

0 Voor

Toelatingsverzoek verzenden

0 Voor

Behandeldoelen definiëren

1 week

Assessments & Detoxen

1-4 week

Psychologische en holistische therapie

4 week

Gezinstherapie

5-8 week

Nazorg

12+ week

Opfrisser bezoek

Mentale Gezondheid Inzichten

laatste nieuws & onderzoek op Mentale Gezondheid
stemmingswisselingen vrouw
Stemmingswisselingen: Begrijpen, Omgaan en Beheersen

Stemmingswisselingen zijn een veelvoorkomend fenomeen in het menselijk leven, maar ze kunnen soms behoorlijk verstorend zijn, zowel voor de persoon die ze doormaakt als voor hun omgeving

Lees verder
Hoogsensitief kenmerken
Ben jij hoog sensitief? Begrijpen, herkennen en behandelen

Hoogsensitiviteit, ook wel bekend als hooggevoeligheid, is een persoonlijkheidskenmerk dat zowel positieve als negatieve gevolgen kan hebben voor het leven van een individu

Lees verder
liefdesverdriet
Wat helpt tegen liefdesverdriet?

Liefdesverdriet is een emotionele reactie op het einde van een romantische relatie. Het kan worden veroorzaakt door verschillende omstandigheden, zoals een scheiding

Lees verder

Accreditaties

 
AMF
British Psychological Society
COMIB
COPAO
EMDR
EPA
FMH
Focus
ifaf
Institut de terapia neural
MEG
neuroCademy
Neurocare
OGVT
pro mesotherapie
Red GDPS
SEMES
SFGU
SMGP
Somatic Experience
ssaamp
TAA
WPA
 

Media

 
Dazed
Woman & Home
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Mallorca Magazin
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
Business Leader
Guardian
Daily Mail
Mallorca Zeitung
Mirror UK
The Standard
The Stylist
The Times
Highlife
abcMallorca
Businesinsider
DeluxeMallorca
LuxuryLife
ProSieben
PsychologyToday
PsychReg
Sat1
Taff
Techtimes