ZWITSERSE MEDISCHE EXPERTISE: MALLORCA, ZÜRICH, LONDEN, OFFSHORE

12 Minuten

Bewerkt en medisch beoordeeld door THE BALANCE Team
Feit gecontroleerd

Angststoornissen zijn een groep psychische aandoeningen die worden gekenmerkt door buitensporige en aanhoudende zorgen, angst en vrees. Het is een gewone en normale menselijke emotie die iedereen wel eens ervaart. Wanneer angst echter buitensporig en hardnekkig wordt, kan het leiden tot aanzienlijk leed en het dagelijks leven verstoren. Voor sommige mensen kan angst zo overweldigend worden dat het zich ontwikkelt tot een angststoornis. Inzicht in angststoornissen is cruciaal om de aandoening te herkennen en effectief te behandelen.

Angststoornissen kunnen vele vormen aannemen, en elk type angststoornis heeft unieke symptomen en diagnostische criteria, maar ze kunnen allemaal aanzienlijk leed veroorzaken en het dagelijks functioneren belemmeren. Angststoornissen zijn geen teken van zwakte, en mensen die worstelen met angst moeten zich niet schamen om professionele hulp te zoeken.

Professionele hulp zoeken is essentieel voor mensen die worstelen met angststoornissen. Hoewel het een uitdaging kan zijn om hulp te zoeken, kunnen therapie, medicijnen of een combinatie van beide de symptomen effectief beheersen en de kwaliteit van leven verbeteren. Zonder behandeling kunnen angststoornissen na verloop van tijd verergeren en leiden tot andere geestelijke gezondheidsproblemen, zoals depressie of middelenmisbruik. Met de juiste steun en begeleiding kunnen mensen met angststoornissen leren hun symptomen te beheersen, de controle over hun leven terug te krijgen en een bevredigender, angstvrij leven te leiden.

Hoewel het normaal is om af en toe angstig te zijn, kan het een teken zijn van een onderliggende angststoornis als deze gevoelens chronisch en overweldigend worden. Weten wanneer je professionele hulp moet zoeken voor angststoornissen kan een aanzienlijk verschil maken bij het beheersen van de symptomen en het verbeteren van het algehele welzijn.

 1. Onvermogen om angst te beheersen

Als u merkt dat u uw angst ondanks uw inspanningen niet onder controle krijgt, is dat een sterke aanwijzing dat u professionele hulp nodig hebt. Mensen met angststoornissen hebben vaak moeite om hun symptomen te beheersen met zelfhulptechnieken of copingstrategieën, waardoor gevoelens van hulpeloosheid en frustratie toenemen. Professionals in de geestelijke gezondheidszorg kunnen u de nodige steun, begeleiding en therapeutische interventies bieden om u te helpen uw angst onder controle te krijgen en effectieve copingmechanismen te ontwikkelen.

.

 1. Aanhoudende en buitensporige zorgen

Een van de belangrijkste tekenen dat iemand aan een angststoornis lijdt, is de aanwezigheid van aanhoudende en buitensporige zorgen. Deze zorgen kunnen verband houden met verschillende aspecten van het leven, zoals werk, relaties, gezondheid of zelfs kleine dagelijkse zorgen. De zorgen voelen vaak oncontroleerbaar aan en kunnen veel mentale energie opslokken. Als u zich gedurende een langere periode (meestal zes maanden of langer) voortdurend en overmatig zorgen maakt, is het tijd om te overwegen professionele hulp te zoeken om uw angst aan te pakken.

 1. Verstoring van het dagelijks leven

Een ander belangrijk teken dat het tijd is om hulp te zoeken voor angst, is wanneer het uw dagelijks leven begint te verstoren. Die hinder kan zich op verschillende manieren uiten, zoals concentratieproblemen, uitstelgedrag, prikkelbaarheid en sociale teruggetrokkenheid. U kunt ook merken dat uw prestaties op het werk of op school achteruitgaan of dat u niet graag deelneemt aan activiteiten die u voorheen leuk vond. Wanneer angst uw vermogen om effectief te functioneren en dagelijkse taken uit te voeren begint te verstoren, is het essentieel om een geestelijk verzorger te raadplegen voor begeleiding en ondersteuning.

 1. Lichamelijke symptomen

Angststoornissen kunnen ook lichamelijke symptomen vertonen die uw algemene gezondheid en welzijn aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Veel voorkomende lichamelijke symptomen zijn hartkloppingen, kortademigheid, pijn op de borst, duizeligheid, hoofdpijn, maag-darmproblemen en chronische vermoeidheid. Aanhoudende lichamelijke symptomen zonder duidelijke oorzaak kunnen wijzen op een onderliggende angststoornis. Professionele hulp inroepen kan u helpen het verband tussen uw lichamelijke klachten en angst vast te stellen en passende behandelingsmogelijkheden bieden om deze symptomen te verlichten.

Klinieken die gespecialiseerd zijn in de behandeling van psychische stoornissen kunnen effectieve behandelingen bieden voor een reeks angststoornissen. De soorten angststoornissen die in klinieken kunnen worden behandeld zijn onder andere:

 1. Gegeneraliseerde Angststoornis 

Gegeneraliseerde Angststoornis (GAS) wordt gekenmerkt door chronische en buitensporige zorgen over verschillende aspecten van het leven, zoals werk, relaties, gezondheid en dagelijkse beslommeringen. Mensen met GAS vinden het vaak moeilijk om hun angst onder controle te houden, wat leidt tot lichamelijke symptomen zoals spierspanning, rusteloosheid, vermoeidheid en concentratieproblemen.

 1. Sociale Angststoornis

Sociale angststoornis, ook bekend als sociale fobie, wordt gekenmerkt door een aanhoudende angst voor sociale situaties en een buitensporige bezorgdheid om beoordeeld te worden, in verlegenheid gebracht of vernederd te worden in het openbaar. Deze angst leidt er vaak toe dat mensen sociale interacties vermijden of verdragen met extreem ongemak.

 1. Post-Traumatische Stress Stoornis (PTSS)

Post-Traumatische Stress Stoornis (PTSS) is een psychische aandoening die wordt veroorzaakt door het meemaken of meemaken van een traumatische gebeurtenis, zoals een natuurramp, ongeval, aanval of militaire strijd. Symptomen van PTSS zijn onder meer indringende herinneringen, flashbacks, nachtmerries, vermijding van traumagerelateerde stimuli, negatieve stemming en verhoogde opwinding of reactiviteit.

 1. Paniekstoornis

Paniekstoornis wordt gekenmerkt door terugkerende en onverwachte paniekaanvallen, dat zijn plotselinge episoden van intense angst en lichamelijke symptomen zoals een bonzend hart, kortademigheid, duizeligheid en beven. Door deze aanvallen zijn mensen vaak bang voor toekomstige paniekaanvallen, wat leidt tot vermijdingsgedrag en aanzienlijk leed.

 1. Obsessief-Compulsieve Stoornis

Obsessief-Compulsieve stoornis wordt gekenmerkt door terugkerende en opdringerige gedachten, driften of beelden (obsessies) die angst of leed veroorzaken, en herhaalde gedragingen of mentale handelingen (compulsies) die worden uitgevoerd om de angst te verminderen of een gevreesde uitkomst te voorkomen. Obsessief-Compulsieve stoornis kan het dagelijks leven en het algemeen functioneren van een persoon aanzienlijk beïnvloeden.

 1. Specifieke fobieën

Specifieke fobieën worden gekenmerkt door een intense, irrationele angst voor een specifiek voorwerp of een specifieke situatie, zoals hoogte, dieren of vliegen. Deze angst leidt er vaak toe dat mensen de fobische stimulus vermijden, wat leidt tot aanzienlijk leed en belemmering van het dagelijks leven.

De laatste jaren is het aantal beschikbare behandelingen voor psychische stoornissen aanzienlijk toegenomen, waardoor mensen verschillende opties hebben om hun geestelijke gezondheid te beheren. Enkele veel voorkomende behandelingen zijn:

Psychotherapie

Psychotherapie, of gesprekstherapie, is een populaire behandeling voor psychische aandoeningen. Het gaat om samenwerking met een opgeleide geestelijk verzorger om gevoelens, gedachten en gedragingen te onderzoeken om de geestelijke gezondheidsproblemen beter te begrijpen en te beheersen. Er zijn verschillende soorten psychotherapie, waaronder:

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie is een veel gebruikte vorm van psychotherapie die zich richt op het identificeren en veranderen van negatieve denkpatronen en gedragingen. Het is bijzonder effectief bij de behandeling van Angststoornissen, depressie en posttraumatische stressstoornis. Cognitieve gedragstherapie helpt patiënten bij het ontwikkelen van copingstrategieën, het herkennen van triggers en het opbouwen van veerkracht tegen toekomstige stressoren.

Exposure Therapie 

Exposure therapie is een vorm van Cognitieve Gedragstherapie waarbij mensen geleidelijk de confrontatie aangaan met gevreesde situaties of objecten om hun angsten te overwinnen. Deze therapeutische benadering is bijzonder effectief bij de behandeling van fobieën, obsessieve-compulsieve stoornissen en PTSS. Exposure therapie stelt patiënten in staat hun angsten te beheersen en vermijdingsgedrag te verminderen.

Acceptatie- en commitmenttherapie

Acceptance and Commitment Therapy is een vorm van psychotherapie die zich richt op het accepteren en omarmen van moeilijke emoties en gedachten in plaats van te proberen ze te veranderen of te elimineren. Hierdoor kunnen mensen psychologische flexibiliteit ontwikkelen en de negatieve gevolgen van hun psychische problemen verminderen. Acceptance and Commitment Therapy behandelt effectief verschillende stoornissen, waaronder angst, depressie en chronische pijn.

Medicijnen

Medicijnen kunnen essentieel zijn bij de behandeling van psychische stoornissen, vooral in combinatie met psychotherapie. De meest voorkomende soorten medicijnen die gebruikt worden om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen zijn:

Antidepressiva

Antidepressiva zijn medicijnen die bedoeld zijn om de stemming te reguleren door het evenwicht van neurotransmitters in de hersenen te wijzigen. Ze worden vaak voorgeschreven bij depressie, Angststoornissen en andere geestelijke aandoeningen. Voorbeelden van antidepressiva zijn selectieve serotonineheropnameremmers, serotonine-norepinefrineheropnameremmers en tricyclische antidepressiva.

Benzodiazepinen

Benzodiazepinen zijn medicijnen die de angst verminderen door het effect van de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur (GABA) te versterken. Ze worden voorgeschreven voor kortdurende verlichting van angstsymptomen, paniekstoornis en slapeloosheid. Voorbeelden van benzodiazepinen zijn diazepam, alprazolam en lorazepam.

Bètablokkers

Bètablokkers zijn medicijnen die de lichamelijke symptomen van angst, zoals een snelle hartslag, beven en zweten, helpen verminderen. Ze blokkeren de effecten van adrenaline in het lichaam, waardoor de hartslag en de bloeddruk dalen. Bètablokkers, zoals propranolol en atenolol, worden vaak voorgeschreven bij angst voor prestaties of situaties.

Steungroepen

Steungroepen bieden een veilige ruimte voor mensen om hun ervaringen, gevoelens en omgangsstrategieën te delen met anderen die met soortgelijke geestelijke gezondheidsproblemen kampen. Deze groepen kunnen emotionele steun bieden, gevoelens van isolement verminderen en waardevolle informatie verstrekken over beschikbare middelen en behandelingen. Steungroepen kunnen worden geleid door professionals in de geestelijke gezondheidszorg of door lotgenoten.

Alternatieve therapieën

Alternatieve therapieën zijn niet-traditionele benaderingen van geestelijke gezondheidszorg die alleen of in combinatie met andere behandelingen kunnen worden gebruikt. Deze therapieën hebben tot doel het algemene welzijn te bevorderen en kunnen extra ondersteuning bieden aan mensen die hulp zoeken voor psychische problemen. Enkele populaire alternatieve therapieën zijn:

Mindfulness-gebaseerde technieken

Mindfulness is de praktijk van niet-oordelende aandacht voor het huidige moment, die zelfbewustzijn en emotionele regulering bevordert. Op mindfulness gebaseerde technieken, zoals mindfulness-based stress reduction en mindfulness-based cognitieve therapie zijn effectief gebleken bij de behandeling van verschillende psychische aandoeningen, waaronder angst, depressie en PTSS.

Biofeedback

Biofeedback is een niet-invasieve, alternatieve therapie die mensen leert om fysiologische processen, zoals hartslag, spierspanning en huidtemperatuur te beheersen. Dit gebeurt met behulp van elektronische sensoren en visuele of auditieve feedback. Door de reacties van hun lichaam te volgen, kunnen mensen leren hun reacties op stress en angst te herkennen en aan te passen.

Spanje heeft een goed ontwikkeld zorgstelsel dat verschillende opties biedt voor mensen die een behandeling voor angststoornissen zoeken. Of u nu de voorkeur geeft aan openbare of particuliere gezondheidszorg, er zijn vele soorten klinieken in Spanje die zorg van hoge kwaliteit kunnen bieden aan mensen in nood. 

Openbare klinieken

Openbare klinieken maken deel uit van de nationale gezondheidszorg en worden gefinancierd door de overheid. Ze bieden gratis of goedkope gezondheidszorg aan alle Spaanse burgers en legale inwoners. Openbare klinieken zijn over het algemeen goed bemand en goed uitgerust en bieden een breed scala aan diensten, waaronder geestelijke gezondheidszorg voor mensen met Angststoornissen. Publieke klinieken kunnen langere wachttijden hebben dan privéklinieken, maar ze bieden betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg voor mensen die zich geen privé gezondheidszorg kunnen veroorloven.

Privé klinieken

Privéklinieken worden gefinancierd door particulieren of bedrijven en bieden een reeks diensten aan tegen betaling. Privéklinieken zijn over het algemeen duurder dan openbare klinieken, maar bieden snellere toegang tot behandeling en een meer persoonlijke benadering van de zorg. Privéklinieken hebben vaak kortere wachttijden, flexibele afspraken en toegang tot de nieuwste technologieën en behandelingen. Privéklinieken kunnen ook een breder scala aan alternatieve therapieën en behandelingen aanbieden die in openbare klinieken niet beschikbaar zijn.

Gespecialiseerde klinieken

Gespecialiseerde klinieken zijn zorginstellingen die specifieke medische aandoeningen behandelen, zoals angststoornissen. Gespecialiseerde klinieken kunnen zowel openbaar als particulier zijn, en ze bieden zeer gespecialiseerde zorg van zorgverleners die ervaring hebben met het behandelen van specifieke aandoeningen. Gespecialiseerde klinieken bieden vaak een multidisciplinaire aanpak van de behandeling, wat betekent dat ze een team van zorgverleners hebben, waaronder psychiaters, psychologen en therapeuten, die samenwerken om een persoonlijk behandelplan voor elke patiënt te ontwikkelen.

Spanje is een populaire bestemming voor mensen die op zoek zijn naar medische behandeling, en het hoogwaardige gezondheidszorgsysteem van het land is slechts een van de vele redenen waarom. Spanje biedt met name veel voordelen voor mensen die een behandeling zoeken voor psychische aandoeningen zoals angst en depressie. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn

 1. Hoogwaardige gezondheidszorg

Spanje heeft een hoogontwikkeld gezondheidszorgsysteem dat consequent tot de top van Europa behoort. Het land heeft een groot aantal gezondheidswerkers, waaronder professionals in de geestelijke gezondheidszorg, die hoog opgeleid en ervaren zijn in het behandelen van psychische aandoeningen. Bovendien zijn de gezondheidszorgfaciliteiten in Spanje modern en goed uitgerust, zodat patiënten zorg van de hoogste kwaliteit ontvangen.

 1. Toegang tot ervaren geestelijk verzorgers

Spanje heeft veel professionals in de geestelijke gezondheidszorg per hoofd van de bevolking, wat betekent dat personen die een behandeling voor Angststoornissen zoeken, hoogwaardige zorg kunnen verwachten van ervaren professionals zoals psychiaters, psychologen en therapeuten. Veel van deze professionals hebben internationale ervaring en opleiding.

 1. Lagere kosten in vergelijking met andere Europese landen

Spanje heeft lagere kosten voor gezondheidszorg dan andere Europese landen, waardoor het een betaalbare optie is voor mensen die een behandeling voor angststoornissen zoeken. Openbare klinieken bieden gratis of goedkope gezondheidszorg en privéklinieken zijn over het algemeen goedkoper dan in andere landen. Voor internationale bezoekers kunnen privéklinieken concurrerende prijzen bieden.

 1. Holistisch

Klinieken voor geestelijke gezondheidszorg in Spanje bieden verschillende behandelingsmogelijkheden, waaronder individuele en groepstherapie, medicatiebeheer en alternatieve therapieën zoals mindfulness of kunstzinnige therapie. Door deze holistische benadering kunnen patiënten een behandelplan vinden dat past bij hun specifieke behoeften.

 1. Verschillende behandelingsmogelijkheden

Spanje biedt verschillende behandelmogelijkheden voor Angststoornissen, waaronder psychotherapie, medicatie en alternatieve therapieën. Met een multidisciplinaire aanpak van de behandeling kunnen zorgverleners een persoonlijk behandelplan ontwikkelen dat tegemoet komt aan de unieke behoeften van elke patiënt.

 1. Beschikbaarheid van alternatieve therapieën en behandelingen

Spanje heeft een rijke traditie van alternatieve therapieën en behandelingen, zoals acupunctuur, meditatie en yoga. Deze therapieën zijn vaak beschikbaar in gespecialiseerde klinieken en kunnen worden gebruikt in combinatie met meer traditionele behandelingen.

 1. Culturele gevoeligheid en tolerantie

Medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg in Spanje zijn vaak opgeleid om cultureel gevoelig te zijn en rekening te houden met de unieke achtergronden en ervaringen van hun patiënten. Dit kan bijdragen tot een meer inclusieve en begripvolle behandelomgeving.

 1. Continuïteit van de zorg

Als onderdeel van het gezondheidszorgsysteem in Spanje kunnen klinieken voor geestelijke gezondheidszorg continuïteit van zorg bieden, zodat patiënten indien nodig gemakkelijk kunnen overstappen tussen verschillende zorgniveaus of behandelaars.

 1. Toegankelijkheid van de taal

Veel professionals in de geestelijke gezondheidszorg in Spanje zijn meertalig en bieden diensten aan in het Engels en andere talen dan Spaans. Dit kan vooral gunstig zijn voor internationale bezoekers of expats die niet vloeiend Spaans spreken.

 1. Angststoornissen. Beschikbaar op:
  https://www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/angststoornissen/
 2. Cognitive-behavioral therapy for generalized anxiety. Beschirkbaar op:
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28867944
 3. Anxiety. Beschikbaar op:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470361/
 4. Generalized Anxiety Disorder. Beschikbaar op:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470361/
 5. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) For Generalized Anxiety Disorder. Beschikbaar op:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4537636
 6. Psychopharmacology of anxiety disorders. Beschikbaar op:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3181684

HOE DE BALANS KAN HELPEN BIJ Mentale Gezondheid

De Balance RehabClinic is een toonaangevende leverancier van luxe verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg voor welvarende individuen en hun gezinnen, en biedt een mix van innovatieve wetenschap en holistische methoden met ongeëvenaarde geïndividualiseerde zorg.

EEN UNIEKE METHODE BEHANDELEN Mentale Gezondheid

een succesvol en bewezen concept gericht op achterliggende oorzaken
ENKEL EEN KLANT PER KEER
DUURZAME AANPAK OP MAAT
BIOCHEMISCHE RESTORATIE
MULTI-DISCIPLINAIR & HOLISTISCH
OP TECHNOLOGIE GEBASEERDE BEHANDELING
TRAUMA GEÏNFORMEERDE THERAPIE

Mentale Gezondheid BEHANDELING DUURZAME AANPAK

0 Voor

Toelatingsverzoek verzenden

0 Voor

Behandeldoelen definiëren

1 week

Assessments & Detoxen

1-4 week

Psychologische en holistische therapie

4 week

Gezinstherapie

5-8 week

Nazorg

12+ week

Opfrisser bezoek

Mentale Gezondheid Inzichten

laatste nieuws & onderzoek op Mentale Gezondheid
liefdesverdriet
Wat helpt tegen liefdesverdriet?

Liefdesverdriet is een emotionele reactie op het einde van een romantische relatie. Het kan worden veroorzaakt door verschillende omstandigheden, zoals een scheiding

Lees verder
Morfine bijwerkingen
Morfine en Morfinepleisters: hoe werken ze en wat zijn de risico's

Oudere volwassenen zijn vaak gevoeliger voor de bijwerkingen van morfine, en het is belangrijk om extra voorzichtig te zijn bij het voorschrijven en toedienen van dit medicijn aan deze populatie.

Lees verder
POLYVAGAAL THEORIE
De Polyvagaal theorie: een aanvulling op therapie

De Polyvagaal Theorie is een theorie ontwikkeld door Dr. Stephen Porges. Het biedt inzicht in de complexe interactie tussen ons zenuwstelsel en ons welzijn

Lees verder

Accreditaties

 
AMF
British Psychological Society
COMIB
COPAO
EMDR
EPA
FMH
Focus
ifaf
Institut de terapia neural
MEG
neuroCademy
Neurocare
OGVT
pro mesotherapie
Red GDPS
SEMES
SFGU
SMGP
Somatic Experience
ssaamp
TAA
WPA
 

Media

 
Dazed
Woman & Home
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Mallorca Magazin
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
Business Leader
Guardian
Daily Mail
Mallorca Zeitung
Mirror UK
The Standard
The Stylist
The Times
Highlife
abcMallorca
Businesinsider
DeluxeMallorca
LuxuryLife
ProSieben
PsychologyToday
PsychReg
Sat1
Taff
Techtimes