ZWITSERSE MEDISCHE EXPERTISE: MALLORCA, ZÜRICH, LONDEN, OFFSHORE

9 Minuten

Bewerkt en medisch beoordeeld door THE BALANCE Team
Feit gecontroleerd

Boulimia nervosa is een soort eetstoornis die wordt gekenmerkt door terugkerende perioden van eetbuien, gevolgd door purgeren of andere methoden om gewichtstoename te voorkomen. Mensen met boulimia hebben vaak een verwrongen lichaamsbeeld en zijn vaak bezig met gewicht en eten. De stoornis begint meestal in de late kindertijd of vroege volwassenheid en komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

De precieze oorzaken van boulimia zijn niet volledig bekend, maar onderzoek suggereert dat een combinatie van genetische, omgevings- en psychologische factoren kan bijdragen aan de ontwikkeling van de stoornis. Mensen met een familiegeschiedenis van eetstoornissen of die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, kunnen een verhoogd risico lopen. Daarnaast kunnen bepaalde persoonlijkheidskenmerken, zoals perfectionisme en impulsiviteit, ook een rol spelen.

Boulimia kenmerkt zich onder meer door eetbuien, zelfopgewekt braken, misbruik van laxeermiddelen of diuretica, vasten en overmatige lichaamsbeweging. Fysieke symptomen zijn onder meer gezwollen klieren, tandbederf en maagzweren. Onbehandeld kan boulimia leiden tot ernstige complicaties zoals hartproblemen, spijsverteringsproblemen en nierschade.

De behandeling van boulimia bestaat meestal uit een combinatie van therapie, medicatie en voedingsadviezen. Cognitieve gedragstherapie (CGT) kan effectief zijn om mensen met boulimia te helpen negatieve denkpatronen en gedragingen met betrekking tot voedsel en lichaamsbeeld te identificeren en te veranderen. Antidepressiva kunnen ook worden voorgeschreven om de symptomen van depressie en angst onder controle te houden.

Herstel van boulimia kan een uitdaging zijn, maar met de juiste behandeling en ondersteuning zijn veel mensen in staat de stoornis te overwinnen en een gezonde relatie met voedsel en hun lichaam te onderhouden.

Zowel bij anorexia nervosa als bij boulimia nervosa is er sprake van obsessieve gedachten en gedragingen in verband met voedsel en gewicht. 

Het belangrijkste verschil is echter dat er bij anorexia sprake is van aanzienlijk gewichtsverlies, terwijl bij boulimia het gewicht vaak relatief stabiel blijft. Bij boulimia kunnen mensen perioden doormaken van restrictieve diëten, eetbuien, purgeren door braken of laxeren, en overmatig sporten. 

Bij anorexia kunnen deze gedragingen ook voorkomen, maar het zichtbare teken is ernstig ondergewicht. Bij boulimia daarentegen zijn de zichtbare tekenen minder duidelijk, waardoor het moeilijker is ze op te sporen. Beide aandoeningen zijn ernstige psychische stoornissen die een gespecialiseerde behandeling vereisen.

Boulimia is een ernstige eetstoornis die onbehandeld ernstige lichamelijke en psychische gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Het herkennen van de tekenen en symptomen van boulimia kan een uitdaging zijn vanwege het geheimzinnige karakter ervan, maar het is essentieel om mensen te helpen die met de stoornis worstelen.

Een van de belangrijkste indicatoren van boulimia is eetbuien, gevolgd door compenserend gedrag om de verbruikte calorieën ongedaan te maken. Deze gedragingen kunnen bestaan uit zelfopgewekt braken, misbruik van laxeermiddelen, diuretica en dieetpillen, vasten of overmatig sporten. Mensen met boulimia voelen zich vaak erg beschaamd en schuldig na eetbuien, wat leidt tot isolement en sociale terugtrekking.

Lichamelijke symptomen zoals uitdroging, spierzwakte en elektrolytenevenwicht kunnen ook wijzen op boulimie, net als gebitsproblemen als gevolg van veelvuldig braken en littekens op vingers of knokkels door zelf veroorzaakte braakneigingen. Ongewoon gedrag rond maaltijden, zoals consequent naar het toilet verdwijnen na het eten of het vinden van open wikkels of voedselvoorraden op ongewone plaatsen, kunnen ook waarschuwingssignalen zijn.

Ten slotte kan ook een intense angst om aan te komen en overmatig praten over diëten, eten, vorm en uiterlijk wijzen op boulimia. Inspannings Boulimia, waarbij mensen lichaamsbeweging gebruiken om hun calorie-inname te compenseren, komt steeds vaker voor bij mannen, en het onvermogen om een dag vrij te nemen, zelfs als ze gewond of ziek zijn, kan wijzen op deze vorm van boulimia.

In het algemeen is het herkennen van de tekenen en symptomen van boulimia cruciaal om mensen te helpen die met de stoornis worstelen. Als u vermoedt dat u of iemand die u kent boulimia heeft, zoek dan onmiddellijk professionele hulp.

Een van de belangrijkste symptomen van boulimia zijn eetbuien, waarbij in korte tijd grote hoeveelheden voedsel worden geconsumeerd. Dit wordt vaak gevolgd door zuivering gedrag, waaronder braken, het gebruik van laxeermiddelen of diuretica, of overmatige lichaamsbeweging. Mensen met boulimia kunnen ook een reeks andere symptomen ervaren, waaronder:

 • Angst om aan te komen: Veel mensen met boulimia zijn zeer bezorgd over hun gewicht en lichaamsbouw, en kunnen veel moeite doen om niet aan te komen.
 • Kritische gedachten over gewicht en lichaamsbouw: Mensen met boulimia kunnen zeer kritisch zijn over hun uiterlijk, en kunnen zich bezighouden met negatieve zelfpraat over hun lichaam.
 • Stemmingswisselingen: Stemmingswisselingen, angst en depressie komen vaak voor bij mensen met boulimia.
 • Preoccupatie met voedsel: Mensen met boulimia kunnen veel tijd besteden aan het denken over voedsel, het plannen van maaltijden, of zich zorgen maken over hun volgende eetbui.
 • Schuld en schaamte: Na een eetbui kunnen mensen met boulimia zich schuldig of beschaamd voelen en proberen hun gedrag voor anderen te verbergen.
 • Sociaal isolement: Mensen met boulimia kunnen sociale situaties vermijden waarin voedsel een rol speelt, omdat ze bang zijn de controle te verliezen en te gaan eten.

Naast deze emotionele symptomen kan boulimia ook lichamelijke symptomen veroorzaken, zoals:

 • Vermoeidheid: Uitbuiken en purgeren kan uitputtend zijn en kan mensen een uitgeput en lusteloos gevoel geven.
 • Keelpijn: Veelvuldig braken kan de keel irriteren, wat leidt tot pijn en ongemak.
 • Opgeblazen gevoel en buikpijn: Overgeven kan ervoor zorgen dat de maag uitzet, wat leidt tot een opgeblazen gevoel en ongemak.
 • Opgezwollen gezicht: Mensen met boulimia kunnen merken dat hun gezicht er gezwollen uitziet door de herhaalde cyclus van eetbuien en purgeren.
 • Zelfbeschadigend gedrag: In sommige gevallen gaan mensen met boulimia over tot zelfbeschadiging als een manier om met emotionele problemen om te gaan.

Als u vreest dat iemand die u kent met boulimia worstelt, kunt u op een aantal waarschuwingssignalen letten. Deze kunnen zijn:

 • Snel en stiekem grote hoeveelheden eten.
 • Vaak naar het toilet gaan na de maaltijd
 • Overmatig sporten, vooral na het eten

Het is belangrijk om te onthouden dat boulimia een ernstige medische aandoening is waarvoor professionele hulp nodig is. Als u of iemand die u kent worstelt met boulimia, is het belangrijk om zo snel mogelijk hulp te zoeken bij een zorgverlener of psychiater. Met de juiste behandeling en ondersteuning is herstel mogelijk.

Boulimia nervosa is een ernstige eetstoornis die tal van negatieve gevolgen kan hebben, zowel lichamelijk als geestelijk. Een van de belangrijkste gevolgen is een negatief zelfbeeld, wat kan leiden tot problemen met relaties en sociaal functioneren. Deze stoornis kan ook leiden tot uitdroging, wat grote medische problemen zoals nierfalen kan veroorzaken.

Hart- en tandproblemen

Hartproblemen zijn een andere ernstige complicatie van boulimia, waaronder een onregelmatige hartslag of zelfs hartfalen. Daarnaast kan boulimia leiden tot ernstig tandbederf en tandvleesproblemen, en erosie van het tandglazuur door herhaalde blootstelling aan maagzuur. Gaatjes in het gebit, verkleurde tanden en gevoelige tanden bij warm of koud voedsel komen ook vaak voor.

Spijsverteringsproblemen en afwezige menstruatie

Spijsverteringsproblemen, zoals maagzweren en verstoring van de stoelgang, kunnen ook voorkomen. Andere mogelijke gevolgen van boulimia zijn gastroparese, waarbij de maag er te lang over doet om voedsel te verteren, en verstoringen in de elektrolytenbalans, die mogelijk levensbedreigende nierproblemen kunnen veroorzaken. Vrouwen kunnen bovendien last hebben van afwezige of onregelmatige menstruaties. 

Psychische problemen

Psychische problemen zoals angst, depressie, persoonlijkheidsstoornissen of bipolaire stoornissen komen ook vaak voor bij mensen met boulimia.

Destructief gedrag

Verder kunnen misbruik van alcohol of drugs, zelfverwonding, zelfmoordgedachten of zelfs zelfmoord voorkomen.Boulimia kan ook leiden tot een lagere geslachtsdrift, en personen kunnen een hoger risico lopen op suïcidaal gedrag en zelfbeschadiging, zoals zichzelf snijden.

Uitputting en uitdroging

Boulimia kan ook leiden tot lichamelijke problemen in verband met het niet binnenkrijgen van de juiste voedingsstoffen, veelvuldig braken of overmatig gebruik van laxeermiddelen. Deze problemen omvatten vermoeidheid en zwakte, droge huid en haar, broze vingernagels, gezwollen klieren, toevallen en spierkrampen. Permanente verstopping, en botproblemen zoals osteoporose zijn ook mogelijke complicaties.

Kortom, boulimia is een ernstige eetstoornis die tal van negatieve gevolgen kan hebben, zowel lichamelijk als geestelijk. Het is cruciaal om snel behandeling te zoeken om de ernstige problemen die boulimia kan veroorzaken te voorkomen en het risico op complicaties op lange termijn te minimaliseren.

Boulimia is een eetstoornis die wordt gekenmerkt door een cyclus van eetbuien en purgeren. De behandeling bestaat meestal uit een combinatie van medische, psychologische en voedingstherapieën. Vaak is er een team van professionals bij betrokken. Dit zijn de verschillende behandelingen voor boulimia.

Zelfhulp Behandeling

Een begeleid zelfhulpprogramma kan worden aangeboden als eerste stap in de behandeling van boulimia. Dit kan bestaan uit het doornemen van een zelfhulpboek in combinatie met sessies met een zorgverlener. Deze programma’s kunnen bestaan uit het controleren van eetgewoonten, het maken van realistische maaltijd plannen, het leren over triggers, het identificeren van onderliggende oorzaken, en het vinden van andere manieren om met gevoelens om te gaan.

Psychotherapie – Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die mensen leert gezonde eetgewoonten te ontwikkelen en irrationele gedachten en gedragingen te herkennen en uit te dagen. Vaak wordt deze vorm van therapie aangeboden wanneer zelfhulp onvoldoende werkt.

Psychotherapie – Family-based treatment

Family-based treatment (FBT) wordt vaak gebruikt voor kinderen en tieners met boulimia en richt zich op het helpen van het gezin om met de ziekte om te gaan. Familieleden leren hoe ze de patiënt kunnen stimuleren en riskant gedrag kunnen opmerken. Open dialoog zorgt ervoor dat de patiënt zich gehoord en begrepen voelt. 

Psychotherapie – Interpersoonlijke psychotherapie

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) richt zich op problemen in relaties die van invloed kunnen zijn op de emotionele en geestelijke gezondheid.

Medische behandelingen

Medicijnen worden ook vaak gebruikt om boulimia te behandelen. Het antidepressivum fluoxetine (Prozac) wordt veelal gebruikt  voor de behandeling van boulimia. Andere soorten antidepressiva of medicijnen kunnen ook worden gebruikt om stress en angstgevoelens te onderdrukken. 

Voedingstherapie

Voedingstherapie richt zich op het aanleren van goede eetgewoonten en wordt meestal geleid door een diëtist. Het doel is mensen te helpen hun lichaamssignalen van honger en volheid te herkennen, hun gewicht te stabiliseren en een gezondere houding ten opzichte van voedsel te ontwikkelen.

Waar de behandeling plaatsvindt

De meeste mensen met boulimia kunnen tijdens hun behandeling thuis blijven. Ze hebben meestal een afspraak in de kliniek en kunnen daarna naar huis.Toch is het vaak voordelig om de patiënt uit zijn huidige omgeving te halen om triggers uit de weg te gaan. Dit type behandeling is mogelijk bij de Balance kliniek.

Kortom, boulimia is een ernstige eetstoornis die ernstige lichamelijke en psychische gevolgen kan hebben als ze niet wordt behandeld. Het is belangrijk dat mensen die met boulimia worstelen zo snel mogelijk professionele hulp zoeken. De behandeling kan bestaan uit een combinatie van therapie, medicatie en ondersteuning door een team van zorgverleners. De Balance Kliniek biedt particuliere en discrete behandeling voor eetstoornissen, waaronder boulimia, door een team van deskundige clinici. 

Als u of een dierbare worstelt met boulimia, raden wij u aan contact op te nemen met The Balance Kliniek om meer te weten te komen over hun behandelmogelijkheden en de eerste stap naar herstel te zetten.

HOE DE BALANS KAN HELPEN BIJ Eetstoornis

De Balance RehabClinic is een toonaangevende leverancier van luxe verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg voor welvarende individuen en hun gezinnen, en biedt een mix van innovatieve wetenschap en holistische methoden met ongeëvenaarde geïndividualiseerde zorg.

EEN UNIEKE METHODE BEHANDELEN Eetstoornis

een succesvol en bewezen concept gericht op achterliggende oorzaken
ENKEL EEN KLANT PER KEER
DUURZAME AANPAK OP MAAT
BIOCHEMISCHE RESTORATIE
MULTI-DISCIPLINAIR & HOLISTISCH
OP TECHNOLOGIE GEBASEERDE BEHANDELING
TRAUMA GEÏNFORMEERDE THERAPIE

Eetstoornis BEHANDELING DUURZAME AANPAK

0 Voor

Toelatingsverzoek verzenden

0 Voor

Behandeldoelen definiëren

1 week

Assessments & Detoxen

1-4 week

Psychologische en holistische therapie

4 week

Gezinstherapie

5-8 week

Nazorg

12+ week

Opfrisser bezoek

Eetstoornis Inzichten

laatste nieuws & onderzoek op Eetstoornis
Binge eating disorder symptomen
Eetstoornis: BED herkennen en behandelen

Binge Eating Disorder (BED) wordt gekenmerkt door een verscheidenheid aan symptomen die een significante invloed hebben op het leven van degenen die eraan lijden

Lees verder
Pica Syndroom
Pica Syndroom: Begrijpen en Behandelen bij Balance Kliniek

Het Pica Syndroom is een eetstoornis waarbij individuen een aanhoudend verlangen hebben om oneetbare voorwerpen te consumeren, zoals klei, krijt, haar, plastic of zelfs metaal

Lees verder

Accreditaties

 
AMF
British Psychological Society
COMIB
COPAO
EMDR
EPA
FMH
Focus
ifaf
Institut de terapia neural
MEG
neuroCademy
Neurocare
OGVT
pro mesotherapie
Red GDPS
SEMES
SFGU
SMGP
Somatic Experience
ssaamp
TAA
WPA
 

Media

 
Dazed
Woman & Home
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Mallorca Magazin
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
Business Leader
Guardian
Daily Mail
Mallorca Zeitung
Mirror UK
The Standard
The Stylist
The Times
Highlife
abcMallorca
Businesinsider
DeluxeMallorca
LuxuryLife
ProSieben
PsychologyToday
PsychReg
Sat1
Taff
Techtimes