ZWITSERSE MEDISCHE EXPERTISE: MALLORCA, ZÜRICH, LONDEN, OFFSHORE

8 Minuten

Bewerkt en medisch beoordeeld door THE BALANCE Team
Feit gecontroleerd

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis die in Nederland bij ongeveer 1% van de bevolking voorkomt. Een Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) lijkt even vaak voor te komen bij mannen als vrouwen. Borderline kan een grote impact uitoefenen op het leven van het individu. Vaak voelt iemand zich eenzaam doordat hevige emoties relaties hebben verstoord, of uit balans en impulsief. Aangezien er veel symptomen voor kunnen komen bij Borderline, kan het soms lastig zijn de diagnose te stellen. Deze persoonlijkheidsstoornis kan zich namelijk op meerdere manieren uiten.

Anorexia residentiële behandeling Spanje

Behandeling van Borderline kan het individu helpen een normaal leven te leiden en zich rustiger en gebalanceerd te voelen. Bij behandeling wordt vooral gekeken naar de omgang met emoties en het impulsieve gedrag. Daarnaast wordt bij behandeling ook gekeken naar bijkomende stoornissen omdat zo’n 30% naast Borderline ook andere persoonlijkheidsstoornissen ervaart.

Zoals aangegeven kan Borderline zich op verschillende manieren voordoen. Welke symptomen naar de voorgrond treden, en hoe erg deze symptomen worden ervaren, zijn per persoon verschillend. Zo kunnen bij een milde vorm van deze persoonlijkheidsstoornis angstgevoelens aanwezig zijn. Toch kan een individu met een milde stoornis vaak nog goed functioneren in de samenleving.Heeft de persoon met borderline met hevige symptomen te maken, dan kunnen woede aanvallen zich voordoen of hevige emoties kunnen opkomen.

Over het algemeen kan een borderline persoonlijkheidsstoornis worden herkend aan een aantal hoofd-symptomen.

Methoden om depressie te behandelen zonder medicatie

Ten eerste toont het individu onvoorspelbare en hevige emoties. U weet nooit hoe en wanneer het individu reageert. Ook voor het individu zelf kunnen de emoties uit het niets opkomen. Emoties die vaak opkomen zijn paniek en woede. Deze emoties komen veelal op naar aanleiding van kleine, schijnbaar onbelangrijke dingen.

Een ander symptoom dat veel voorkomt bij borderline is impulsiviteit. Doordat emoties snel opkomen, kan dit tot impulsieve reacties leiden. De impulsiviteit kan betrekking hebben op elk aspect van het leven. Zo kan het gaan om geld en het uitgeven van geld waardoor het individu in de schulden terecht komt. Ook kan het gaan om relaties en een groot aantal seksuele partners. Aan dit gedrag ligt veelal onzekerheid en angst ten grondslag.

Als reactie op deze symptomen neemt het stressniveau toe, wat ook de aanleiding kan zijn voor verschillende lichamelijke klachten. Deze stress stimuleert vervolgens weer hevige emoties en impulsief gedrag. Zo blijft iemand met borderline in deze vicieuze cirkel zitten.

Wanneer iemand last denkt te hebben van een borderline persoonlijkheidsstoornis moet eerst een diagnose gesteld worden door een arts. Borderline is niet gemakkelijk te diagnosticeren door de grote verscheidenheid aan symptomen.

Eerst zullen er verschillende gesprekken plaatsvinden met een specialist. Ook worden er meerdere vragenlijsten afgenomen. Uit de gesprekken inclusief de antwoorden die in de vragenlijst worden gegeven zal blijken of het individu inderdaad te maken heeft met borderline.

Zo wordt er naar gevraagd naar de symptomen die het individu ervaart, eventuele lichamelijke klachten, problemen in het dagelijks leven alsook de achtergrond van het individu. 

De officiële diagnose wordt binnen Nederland vastgesteld aan de hand van de richtlijnen zoals beschreven binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Wanneer de symptomen van het individu overeenkomen met 5 of meer van de onderstaande klachten, wordt er gesproken van een borderline persoonlijkheidsstoornis.

 • Angst om te worden verlaten
 • Intense en instabiele relaties met anderen
 • identiteitsstoornis: Niet wetend hoe hij of zij zich moet gedragen in situaties. Ook wisselend gedrag komt voor. Dit komt voort uit een instabiel zelfbeeld.
 • impulsiviteit op het gebied van geld uitgeven, seksuele relaties, middelen misbruik, of impulsief eetgedrag.
 • Suïcidale gedachten of gedragingen.
 • Stemmingswisselingen. Het individu kan zich een aantal uren somber voelen, waarna hij of zij opeens energiek en positief is. Ook kunnen er periodes van angst voorkomen.
 • Het individu voelt zich continu leeg van binnen.
 • Woede aanvallen of zichtbare moeite om woede te beheersen.
 • Paranoïde gedachten

Om borderline te behandelen worden verschillende vormen van therapie toegepast. Deze therapie is veelal gericht op het reduceren van klachten. Dit wordt gedaan door de begrijpen hoe de klachten zijn ontstaan en te leren hoe het individu de klachten onder controle kan krijgen. Bij meer dan 50% van mensen met een borderline stoornis nemen de klachten af door een therapeutische behandeling.

Schematherapie

Gedrag en gevoelens nu bepaald door gebeurtenissen in het verleden.

Ervaringen stimuleren de making van schema’s om het individu te beschermen tegen negatieve ervaringen (zoals die zich in het verleden hebben voorgedaan).

Schema’s zijn negatieve overtuigingen. Gebaseerd op het handelen in negatieve situaties van het verleden.

Schema’s creëren gedragspatroon. Gebaseerd op negatieve ervaringen van het verleden die zich in het heden niet voordoen. Het gedragspatroon dat is ontwikkeld houdt wel aan. Dit kan problemen veroorzaken met name met betrekking tot relaties met anderen.

Schematherapie doet dit: gedragspatronen en gevoel patronen herkennen en veranderen en ook leren omgaan met negatieve gevoelens wanneer ze zich voordoen. Oorsprong ontdekken. Door de negatieve ervaring heen werken. Hierdoor verandert je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

Door verschillende methoden en technieken toe te passen kun je werken aan verandering van je gedachten en gedragspatronen.

Deze therapie komt voor op individuele basis maar er is ook mogelijkheid voor behandeling op groeps basis. Door met een groep te werken zie je wat er in anderen gebeurt. Dit zal ook in jou zelf herkenbaar zijn. Zo kun je je bewust raken van automatische en niet productieve processen.

Somatoforme stoornis luxe behandeling in Spanje

Hoewel de duur van de therapie verschilt per persoon, zijn de resultaten erg positief. Klachten zijn na de behandeling sterk verminderd. Wel is het vaak nodig om enige oefeningen aan te houden om de bevorderlijke gedragspatronen te behouden.

Psychodynamische therapie

Ook Psychodynamische therapie is een methode die vaak voorkomt om het individu te helpen omgaan met de klachten. Psychodynamische therapie focust zich voornamelijk op de problemen die het individu in het alledaagse leven ervaart en waar hij of zij tegenaan loopt. Door gesprekken te voeren met de therapeut leert het individu hoe hij of zij om kan gaan met deze situaties zodat deze een minder sterk effect hebben op hun gemoedstoestand.

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT)

MBT is een therapie die een individu met borderline of een andere persoonlijkheidsstoornis helpt zijn of haar emoties en gedrag te begrijpen. Zo leert het individu waarom hij of zij op een bepaalde manier reageert. Ook leert het individu het gedrag van anderen te begrijpen. Het leren begrijpen van acties en gevoelens wordt mentaliseren genoemd.

Tijdens deze therapie leer je eerst de situatie waarin u zich bevindt te begrijpen. Vervolgens wordt u geleerd hoe u de situatie op een nuchtere manier kunt beoordelen los van huidige emoties. Daarna wordt u begeleid in het kiezen van een passende reactie of gedraging. Dit is een sterke leercurve aangezien mensen met borderline vaak direct en impulsief reageren.

Wanneer het individu zijn of haar gedrag en gevoel beter begrijpt, kan het individu zich op een betere manier uiten. Dit geeft een zekerder gevoel, het individu voelt zich zelfbewust en is stabieler in zijn of haar emoties en stemmingen. Dit resulteert in minder heftige gedragingen en reacties. Ook kan het helpen onverklaarbare stemmingswisselingen te minderen. Dit is bevorderend voor de relaties van het individu.

De duur van de behandeling verschilt per persoon. Iedere drie maanden wordt er gekeken naar het resultaat van de behandeling. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar symptomen die het individu vertoond en of deze zijn verminderd. Ook wordt gekeken naar het individu zelf. Voelt het individu zich stabieler? Zo wordt beoordeeld of verdere behandeling nodig is.

Meestal duurt de intensive MBT behandeling van jongeren van 9 tot 18 maanden, en van volwassenen 9 maanden.

MBT behandeling is meerdere malen bewezen een zeer effectieve methode te zijn voor het behandelen van een borderline persoonlijkheidsstoornis. De positieve resultaten worden door de patiënt opgemerkt en zijn aanhoudend.

Dialectische gedragstherapie

De vierde therapie die veel wordt gebruikt om borderline te behandelen in dialectische gedragstherapie. Dialectische gedragstherapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie die in de meeste gevallen ongeveer een jaar duurt. Deze therapie legt de focus op het denken, het gevoel en het gedrag. Er wordt vooral gekeken naar de gevolgen van het gedrag van het individu op zichzelf, maar ook op anderen.

Vervolgens wordt negatieve gedachten en gedragingen verminderd door middel van vaardigheidstraining. Dit houdt in dat het individu bepaalde vaardigheden aanleert die helpen op een gezonde manier hun emoties en gedrag te vertonen. Door deze vaardigheden alsmaar te herhalen en hiermee te oefenen tijdens de therapie, zal het individu deze vaardigheden in het alledaagse leven overnemen. Dit is bevorderend voor het individu zelf, alsook de naasten van het individu.

Naast bovenstaande vier therapieën zijn er nog verschillende andere methoden die worden gebruikt. Welke methode het beste bij u past zal samen met u en de behandelaar worden besproken. Andere methoden om borderline te behandelen zijn:

 • Vaardigheidstraining emotie regulatie stoornis (VERS). Deze training helpt het individu heftige emoties te controleren. Zo kan het individu  zich stabieler voelen.
 • Systeemtherapie. Deze therapie focust op de omgang met familie, vrienden en andere relaties en hoe u het effect van uw borderline op uw omgeving kunt minimaliseren zodat relaties intact blijven.
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT). Cognitieve gedragstherapie kijkt vooral naar de denkpatronen van het individu, en probeert deze denkpatronen aan te passen door situaties te relativeren.

Er is geen medicatie beschikbaar die specifiek tegen borderline werkt. Wel is er medicatie die enkele symptomen of klachten die voorkomen bij borderline kunnen tegengaan. Voorbeelden hiervan zijn medicatie tegen psychoses en depressie. Of deze medicatie u kunt helpen is afhankelijk van de borderline symptomen die u ervaart.

Heeft u iemand in de familie die borderline heeft? Dan kan dit druk leggen op het hele gezin. De stemmingswisselingen en heftige emoties veroorzaken vaak stress bij alle gezinsleden. Het kan zeer lastig zijn om relaties intact te houden onder deze omstandigheden. Lees hier wat u kunt doen om een naaste met borderline te helpen:

 • De heftige emoties niet persoonlijk opvatten
 • Grenzen aangeven zodat de ernst van het effect op u niet toeneemt
 • Positieve feedback geven wanneer het individu goed handelt
 • Geen hoge eisen stellen waar het individu niet aan kan voldoen
 • Begrijpen dat het om een psychische stoornis gaat 

Denkt u dat u zelf of naaste borderline symptomen vertoont, en zou u dit verder willen bespreken met ervaren en discrete hulpverleners of specialisten?

Wij bieden hoogwaardige privé zorg aan waarbij wordt gekeken naar het individu. We stemmen de behandeling dan ook af op de exacte symptomen die worden vertoond zodat u zo snel mogelijk een vermindering van klachten ziet.

Indien u hier behoefte aan heeft, kunnen we ook hulp bieden aan uw naasten zodat zij beter weten hoe ze met u om moeten gaan. Dit zal symptomen verlichten en relaties verbeteren.

HOE DE BALANS KAN HELPEN BIJ Mentale Gezondheid

De Balance RehabClinic is een toonaangevende leverancier van luxe verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg voor welvarende individuen en hun gezinnen, en biedt een mix van innovatieve wetenschap en holistische methoden met ongeëvenaarde geïndividualiseerde zorg.

EEN UNIEKE METHODE BEHANDELEN Mentale Gezondheid

een succesvol en bewezen concept gericht op achterliggende oorzaken
ENKEL EEN KLANT PER KEER
DUURZAME AANPAK OP MAAT
BIOCHEMISCHE RESTORATIE
MULTI-DISCIPLINAIR & HOLISTISCH
OP TECHNOLOGIE GEBASEERDE BEHANDELING
TRAUMA GEÏNFORMEERDE THERAPIE

Mentale Gezondheid BEHANDELING DUURZAME AANPAK

0 Voor

Toelatingsverzoek verzenden

0 Voor

Behandeldoelen definiëren

1 week

Assessments & Detoxen

1-4 week

Psychologische en holistische therapie

4 week

Gezinstherapie

5-8 week

Nazorg

12+ week

Opfrisser bezoek

Mentale Gezondheid Inzichten

laatste nieuws & onderzoek op Mentale Gezondheid
stemmingswisselingen vrouw
Stemmingswisselingen: Begrijpen, Omgaan en Beheersen

Stemmingswisselingen zijn een veelvoorkomend fenomeen in het menselijk leven, maar ze kunnen soms behoorlijk verstorend zijn, zowel voor de persoon die ze doormaakt als voor hun omgeving

Lees verder
Hoogsensitief kenmerken
Ben jij hoog sensitief? Begrijpen, herkennen en behandelen

Hoogsensitiviteit, ook wel bekend als hooggevoeligheid, is een persoonlijkheidskenmerk dat zowel positieve als negatieve gevolgen kan hebben voor het leven van een individu

Lees verder
liefdesverdriet
Wat helpt tegen liefdesverdriet?

Liefdesverdriet is een emotionele reactie op het einde van een romantische relatie. Het kan worden veroorzaakt door verschillende omstandigheden, zoals een scheiding

Lees verder

Accreditaties

 
AMF
British Psychological Society
COMIB
COPAO
EMDR
EPA
FMH
Focus
ifaf
Institut de terapia neural
MEG
neuroCademy
Neurocare
OGVT
pro mesotherapie
Red GDPS
SEMES
SFGU
SMGP
Somatic Experience
ssaamp
TAA
WPA
 

Media

 
Dazed
Woman & Home
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Mallorca Magazin
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
Business Leader
Guardian
Daily Mail
Mallorca Zeitung
Mirror UK
The Standard
The Stylist
The Times
Highlife
abcMallorca
Businesinsider
DeluxeMallorca
LuxuryLife
ProSieben
PsychologyToday
PsychReg
Sat1
Taff
Techtimes