ZWITSERSE MEDISCHE EXPERTISE: MALLORCA, ZÜRICH, LONDEN, OFFSHORE

8 Minuten

Bewerkt en medisch beoordeeld door THE BALANCE Team
Feit gecontroleerd

Asperger is een soort autisme dat zich voornamelijk uit in sociale beperkingen en herhalend gedrag. Mensen met Asperger hebben vaak moeite met het begrijpen van non-verbale communicatie en hebben beperkte interesses en activiteiten. Hoewel Asperger en autisme vaak in één adem genoemd worden, zijn er wel degelijk verschillen tussen de twee.In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat Asperger precies is, wat de symptomen zijn en wat de verschillen zijn tussen Asperger en autisme.

Asperger is een neurologische ontwikkelingsstoornis die valt onder de autismespectrumstoornissen (ASS). Het is vernoemd naar de Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger, die de ziekte van Asperger voor het eerst beschreef in 1944. Het is belangrijk op te merken dat Asperger in 2013 uit het diagnostisch handboek DSM-5 is verwijderd en nu onder de bredere categorie ASS valt. Asperger wordt gekenmerkt door beperkingen in sociale interactie, communicatie en stereotiepe patronen van gedrag en interesses.

Mensen met Asperger hebben vaak moeite om non-verbale communicatie te begrijpen, zoals gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal. Ze kunnen ook moeite hebben om emoties van anderen te begrijpen en kunnen zich sociaal onhandig voelen in sociale situaties. Dit kan leiden tot een gevoel van isolatie en eenzaamheid. Mensen met Asperger hebben ook vaak moeite met het onderhouden van vriendschappen en kunnen zich beperken tot een beperkt aantal interesses.

Asperger heeft geen invloed op de intellectuele capaciteiten van iemand en mensen met Asperger kunnen zeer intelligent zijn en een uitstekend geheugen hebben. Veel mensen met Asperger zijn zeer goed in het analyseren en organiseren van informatie en hebben een goed oog voor detail. Dit kan hen helpen om zeer succesvol te zijn in bepaalde beroepen, zoals wetenschap, technologie, engineering en wiskunde.

Er is geen remedie voor Asperger en de behandeling is gericht op het helpen van mensen met de stoornis om hun sociale vaardigheden te verbeteren en hun kwaliteit van leven te verbeteren. 

Hoewel Asperger vaak wordt gezien als een handicap, hebben mensen met de stoornis ook veel positieve eigenschappen en talenten. Het is belangrijk om te begrijpen dat mensen met Asperger individuen zijn en dat de symptomen en uitdagingen die zij ervaren kunnen verschillen van persoon tot persoon. Met de juiste ondersteuning en begrip kunnen mensen met Asperger hun vaardigheden en talenten benutten en succesvol zijn in hun leven.

Hoewel de precieze oorzaken van Asperger nog niet volledig begrepen worden, is er veel onderzoek gedaan naar mogelijke risicofactoren.

Er wordt aangenomen dat genetica een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van Asperger. Studies hebben aangetoond dat de aandoening vaak voorkomt binnen families, en dat er mogelijk een verband bestaat tussen de genen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de hersenen en het risico op Asperger. Zo zijn er specifieke genen geïdentificeerd die geassocieerd worden met de ontwikkeling van bepaalde hersenstructuren en -functies die verband houden met Asperger.

Andere onderzoekers hebben gewezen op omgevingsfactoren die mogelijk bijdragen aan het ontstaan van Asperger. Prenatale blootstelling aan bepaalde chemicaliën of infecties, of complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling, kunnen de ontwikkeling van de hersenen beïnvloeden en bijdragen aan de ontwikkeling van Asperger.

Het is belangrijk op te merken dat Asperger-syndroom niet wordt veroorzaakt door de opvoeding van een kind of door psychologische factoren. Hoewel deze factoren van invloed kunnen zijn op het gedrag van een kind, zijn ze niet de onderliggende oorzaak van de aandoening.

Over het algemeen is de oorzaak van Asperger dus waarschijnlijk een complexe combinatie van genetische, omgevings- en neurologische factoren. Verdere studies zullen helpen om ons begrip van de onderliggende oorzaken van Asperger te verbeteren en kunnen uiteindelijk leiden tot betere preventie- en behandelingsopties voor deze aandoening.

Asperger-syndroom kenmerkt zich door een breed scala aan symptomen en tekenen, waarvan sommige mild kunnen zijn en andere ernstiger. Maar wat zijn de Asperger kenmerken? Hier bespreken we enkele van de meest voorkomende symptomen van Asperger.

Moeite met sociale interacties

Mensen met Asperger hebben vaak moeite met sociale interacties. Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om oogcontact te maken, lichaamstaal te begrijpen en te reageren op non-verbale signalen. Dit kan leiden tot gevoelens van isolatie en eenzaamheid. Sommige mensen met Asperger hebben ook moeite met het begrijpen van humor en sarcasme, en nemen dingen vaak letterlijk.

Obsessieve interesse in een onderwerp

Een ander veelvoorkomend symptoom van Asperger is de neiging om obsessief te zijn over bepaalde onderwerpen of activiteiten. Mensen met Asperger hebben vaak een sterk interessegebied, zoals geschiedenis, technologie of wiskunde, en kunnen er alles over weten. Ze hebben vaak ook een sterk geheugen en kunnen details onthouden die anderen misschien zijn vergeten. Dit kan leiden tot het gevoel dat ze zich alleen op hun interesses richten en weinig oog hebben voor andere zaken.

Moeite met emoties beheersen

Mensen met Asperger kunnen ook moeite hebben met het begrijpen en beheersen van hun emoties. Ze kunnen bijvoorbeeld intens reageren op dingen die voor anderen misschien niet zo belangrijk lijken, of zich terugtrekken en afstandelijk worden als ze overweldigd raken. Sommige mensen met Asperger hebben ook moeite met het herkennen van emoties bij anderen en kunnen daardoor soms sociaal ongepast reageren.

Noodzaak voor routine

Een ander symptoom van Asperger is een sterk verlangen naar routine en voorspelbaarheid. Mensen met Asperger voelen zich vaak comfortabeler als ze weten wat er gaat gebeuren en wanneer. Veranderingen in hun dagelijkse routine of onverwachte gebeurtenissen kunnen leiden tot gevoelens van angst en stress. Dit kan soms leiden tot rigide denkpatronen en moeite om zich aan te passen aan veranderingen.

Omgaan met prikkels

Mensen met Asperger hebben ook vaak moeite met het filteren van prikkels. Ze kunnen bijvoorbeeld overgevoelig zijn voor licht, geluid, geur of aanraking, en daardoor snel overweldigd raken. Dit kan leiden tot vermoeidheid, angst en stress. Sommige mensen met Asperger hebben ook moeite met het organiseren van hun gedachten en kunnen chaotisch overkomen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat Asperger-symptomen zich bij verschillende mensen op verschillende manieren kunnen manifesteren. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld heel goed zijn in het omgaan met veranderingen en anderen hebben misschien minder moeite met sociale interacties. Het is ook belangrijk om te onthouden dat de symptomen van Asperger in intensiteit kunnen variëren en dat sommige mensen er meer last van hebben dan anderen.

Asperger manifesteert zich meestal in de kindertijd. Toch kunnen sommige mensen pas later in het leven worden gediagnosticeerd. De symptomen kunnen variëren van persoon tot persoon en kunnen zowel bij kinderen als volwassenen verschillen.

Asperger syndroom kind

Bij kinderen met Asperger-syndroom kunnen de symptomen zich uiten in problemen met sociale interacties, zoals moeite hebben om oogcontact te maken, problemen met het begrijpen van lichaamstaal of tone of voice en een gebrek aan interesse in sociale activiteiten. Ze kunnen ook repetitief gedrag vertonen en moeite hebben met veranderingen in routine.

Asperger syndroom volwassenen

Asperger bij vrouwen en mannen kan zich op een subtielere manier vertonen. Ze kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met het begrijpen van sarcasme of ironie, het interpreteren van non-verbale signalen of het opbouwen van vriendschappen en relaties. Ze kunnen ook beperkte interesses hebben en zichzelf isoleren van de samenleving.

Ondanks deze verschillen kunnen zowel kinderen als volwassenen met Asperger-syndroom baat hebben bij therapieën en strategieën om hen te helpen bij het navigeren van de sociale wereld. Met de juiste ondersteuning en behandeling kunnen ze hun sterke punten benutten en leren omgaan met de uitdagingen die het syndroom met zich meebrengt. Het is belangrijk om op te merken dat mensen met Asperger-syndroom een breed scala aan vaardigheden en talenten kunnen hebben en waardevolle bijdragen kunnen leveren aan de samenleving.

Asperger relatie

Een Asperger relatie kan uniek en complex zijn, vanwege de unieke eigenschappen en uitdagingen die gepaard gaan met het Asperger-syndroom. Asperger is een aandoening die wordt gekenmerkt door beperkingen in sociale communicatie en interactie, vaak gepaard met beperkte interesses en repetitief gedrag. Dit kan het aangaan en onderhouden van relaties bemoeilijken.

Het is belangrijk om te begrijpen dat Asperger niet betekent dat iemand niet in staat is om van anderen te houden of om een gezonde en gelukkige relatie te hebben. Het vergt echter wel begrip, communicatie en aanpassing van beide partners. Een open en eerlijke communicatie kan helpen om verwachtingen en behoeften duidelijk te maken en misverstanden te voorkomen. Het kan ook helpen om compromissen te sluiten bij het plannen van activiteiten en om tijd en ruimte te bieden voor de specifieke interesses van de persoon met Asperger.

Hoewel een Asperger relatie uitdagingen kan hebben, kan deze ook zeer waardevol en bevredigend zijn met de juiste inzet en begrip van beide partners.

Autisme en Asperger zijn beide ontwikkelingsstoornissen die vaak worden geassocieerd met moeilijkheden in sociale interacties, communicatie en repetitief gedrag. Er is echter wel een verschil tussen deze twee aandoeningen.

Vertraagde taalontwikkeling

Het grootste verschil tussen autisme en Asperger is de mate waarin sprake is van vertraagde taalontwikkeling en verstandelijke beperkingen. Bij autisme kan er sprake zijn van een verstandelijke beperking, terwijl bij Asperger dit niet het geval is. Mensen met Asperger hebben vaak een normaal tot hoog IQ en ontwikkelen taal op een normale leeftijd, terwijl mensen met autisme vaak een vertraging hebben in de taalontwikkeling.

Non-verbale communicatie

Een ander verschil is dat mensen met Asperger over het algemeen beter zijn in het begrijpen van non-verbale communicatie dan mensen met autisme. Mensen met Asperger hebben echter nog steeds moeite met het begrijpen van subtiele non-verbale signalen, zoals lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen, en kunnen moeite hebben met het inschatten van de emoties van anderen.

Specifieke interesses

Mensen met Asperger hebben vaak ook interesses die erg specifiek zijn en kunnen zich obsessief richten op een bepaald onderwerp. Bij autisme kan deze obsessiviteit zich uiten in repetitief gedrag, zoals hand fladderen of het herhalen van bepaalde woorden of zinnen.

In het algemeen is het belangrijk om te onthouden dat elke persoon met autisme of Asperger uniek is en individuele kenmerken kan hebben die niet overeenkomen met de algemene kenmerken van de aandoening. Het is daarom van groot belang om elke persoon op zichzelf te beoordelen en te behandelen op basis van zijn of haar individuele behoeften.

Asperger is een complexe aandoening die vaak gepaard gaat met symptomen zoals sociale en communicatieve uitdagingen, repetitieve gedragspatronen en sensorische gevoeligheden. Hoewel er geen remedie is voor deze aandoening, zijn er wel behandelingen beschikbaar om mensen met Asperger te helpen hun dagelijks leven te verbeteren en hun sterke punten te ontwikkelen. Het vinden van de juiste hulp is van cruciaal belang, en er zijn verschillende opties beschikbaar, zoals de Balance kliniek die discretie en hoogwaardige deskundigen biedt om mensen met Asperger te ondersteunen. Als u meer informatie wilt over deze behandelingen en hoe u hulp kunt krijgen voor Asperger, neem dan contact op met de Balance kliniek.

HOE DE BALANS KAN HELPEN BIJ Mentale Gezondheid

De Balance RehabClinic is een toonaangevende leverancier van luxe verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg voor welvarende individuen en hun gezinnen, en biedt een mix van innovatieve wetenschap en holistische methoden met ongeëvenaarde geïndividualiseerde zorg.

EEN UNIEKE METHODE BEHANDELEN Mentale Gezondheid

een succesvol en bewezen concept gericht op achterliggende oorzaken
ENKEL EEN KLANT PER KEER
DUURZAME AANPAK OP MAAT
BIOCHEMISCHE RESTORATIE
MULTI-DISCIPLINAIR & HOLISTISCH
OP TECHNOLOGIE GEBASEERDE BEHANDELING
TRAUMA GEÏNFORMEERDE THERAPIE

Mentale Gezondheid BEHANDELING DUURZAME AANPAK

0 Voor

Toelatingsverzoek verzenden

0 Voor

Behandeldoelen definiëren

1 week

Assessments & Detoxen

1-4 week

Psychologische en holistische therapie

4 week

Gezinstherapie

5-8 week

Nazorg

12+ week

Opfrisser bezoek

Mentale Gezondheid Inzichten

laatste nieuws & onderzoek op Mentale Gezondheid
stemmingswisselingen vrouw
Stemmingswisselingen: Begrijpen, Omgaan en Beheersen

Stemmingswisselingen zijn een veelvoorkomend fenomeen in het menselijk leven, maar ze kunnen soms behoorlijk verstorend zijn, zowel voor de persoon die ze doormaakt als voor hun omgeving

Lees verder
Hoogsensitief kenmerken
Ben jij hoog sensitief? Begrijpen, herkennen en behandelen

Hoogsensitiviteit, ook wel bekend als hooggevoeligheid, is een persoonlijkheidskenmerk dat zowel positieve als negatieve gevolgen kan hebben voor het leven van een individu

Lees verder
liefdesverdriet
Wat helpt tegen liefdesverdriet?

Liefdesverdriet is een emotionele reactie op het einde van een romantische relatie. Het kan worden veroorzaakt door verschillende omstandigheden, zoals een scheiding

Lees verder

Accreditaties

 
AMF
British Psychological Society
COMIB
COPAO
EMDR
EPA
FMH
Focus
ifaf
Institut de terapia neural
MEG
neuroCademy
Neurocare
OGVT
pro mesotherapie
Red GDPS
SEMES
SFGU
SMGP
Somatic Experience
ssaamp
TAA
WPA
 

Media

 
Dazed
Woman & Home
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Mallorca Magazin
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
Business Leader
Guardian
Daily Mail
Mallorca Zeitung
Mirror UK
The Standard
The Stylist
The Times
Highlife
abcMallorca
Businesinsider
DeluxeMallorca
LuxuryLife
ProSieben
PsychologyToday
PsychReg
Sat1
Taff
Techtimes